Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Transport

Transport

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT

Autoritatea Judeţeană de Transport, înfiinţată în baza Legii serviciilor de transport public local  nr.92/2007 art.16 al (3) şi a Normelor de aplicare din Ordinul nr.353/2007 al Ministrului internelor şi reformei administrative.  

 Autoritatea Judeţeană de transport a fost autorizată pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul serviciilor de transport public local, de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciille Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) prin AUTORIZAŢIA cu Nr. 0068/7.03.2008.

Atribuţiile principale ale acestui nou organism sunt :
- întocmirea Programului de transport public de călători prin curse  regulate în trafic   judeţean ;
- coordonarea şi organizarea activităţii de atribuire prin licitaţii a traseelor judeţene de transport ;
- eliberarea Licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale;
- aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile legale în situaţia nerespectării de către transportatori a obligaţiilor stabilite prin licenţe şi caiete de sarcini.

PROGRAMUL de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014 - 2019

PROGRAMUL de desfasurare a transportului public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014 - 2019

CALENDARUL - licitatiei din data de 19.11.2018 pentru traseele neatribuite din Programul de transport public de persoane pe anii 2014-2019 si traseele aferente

   REGULAMENT pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul  Cluj

CAIET DE SARCINI al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

 CONTRACT  -  de delegare a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Cluj- model

 Rezultatele şedinţei de atribuire electronică din data de 09.10.2018

ANUNŢ IMPORTANT

        Consiliul Judeţean Cluj a aprobat în şedinţa din data de 23.02.2018 rezultatele etapei de atribuire electronică din 19.02.2018, a traseelor din  programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pe anii 2014-2019, propuse de comisia Paritară.
        Operatorii de transport declaraţi câştigători conform anexei, vor depune la ARR –Agenţia Cluj solicitarea pentru eliberarea licenţei de traseu în termen de 5 zile, începând cu data de 26.02.2018.

               ANEXA – Rezultatele atribuirii electronice ale şedinţei din 19.02.2018 propuse de Comisia Paritară şi aprobate de Consiliul Judeţean Cluj

 


FORMULARE