Ș   

Taxe

Coduri IBAN pentru conturile deschise la Trezoreria municipiului Cluj-Napoca              WORD
Hotărârea 14/2020 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2020              WORD


Taxele şi tarifele pentru anul fiscal 2020, cuprinse în anexele nr. 1 - 9 care fac parte integrantă din HCJ 14/2020

 
Eliberarea   certificatelor   de   urbanism,   a   autorizaţiilor   de construire şi a altor avize şi autorizaţii  WORD
Eliberarea unor copii şi extrase ale documentelor deţinute în arhiva Consiliului Judeţean Cluj WORD
Realizarea de copii de pe documentele care constituie informaţii de interes public WORD
Emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului,
aprobare instituire restricţii de circulaţie şi tarifepentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor judeţene
WORD
Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean WORD
Taxe şi tarife utilizate în vederea exploatării imobilului Cluj Arena WORD
Servicii de stare civilă şi evidenţă a persoanelor practicate de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Cluj WORD
Taxe speciale pentru promovare turistică WORD
Taxe speciale  pentru eliberarea licenţelor de traseu judeţean WORD