Ș   

Serviciul Audit Intern

Şef serviciu: Alexandru Daniel POP
Tel/Fax: 0372/640026, Int. 222, Etaj IV, Cam. 404

     

Auditori:
Ciprian-Ovidiu But
Laura - Felicia  Popuţ
Ioana-Alexandra Rus

Tel/Fax: 0372/640026, Int. 291, Etaj IV, Cam. 404

Auditori: 
Florin-Cornel Boboş                      
Cristina-Maria Suciu
Daniela Şerban  

Tel: 0372/640032, Int. 132, Etaj IV, Cam. 405                    

Atributii     PDF    WORD

Carta auditului public intern din cadrul Consiliului Judeţean Cluj