Îmbunătățirea accesului populației din județul Cluj la servicii medicale de urgență

Proiect în EVALUARE
Beneficiar -  Consiliul Județean Cluj

 

Proiect depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului populației din județul Cluj la servicii medicale de urgență

Buget: 12.506,146,03 de lei TVA inclus
            12.506.146,03 de lei buget eligibil fonduri europene