Ș   

Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a Ansamblului Monument Istoric Castel Banffy, Bonţida

 

               Consiliul Judeţean Cluj este beneficiarul proiectului "Restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a ansamblului monument istoric castel Banffy, sat Rascruci, comuna Bonţida, judeţul Cluj", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020 - Fondul European de Dezvoltare Regională.

Contractul de finanţare a fost semnat între Consiliul Judeţean Cluj  în calitate de Beneficiar al proiectului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism lntermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014- 2020 la data de 04.10.2017.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural - Ansamblul Monument istoric Castel Banffy din satul Răscruci, comuna Bonţida, în vederea îmbunătăţirii climatului socio-cultural local. Acesta este în deplină concordanţă cu obiectivul priorităţii de investţi care urmăreşte, de asemenea, prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale, impulsionarea dezvoltării locale.

Valoarea totală a proiectului este de 38.813.721,08 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 19.526.036,84 lei din care:

Valoarea totală neeligibilă este de 19.287.684,24 lei şi se suportă din bugetul Judeţului Cluj.

 

Prin proiect se propune atat restaurarea  castelului, cât şi a parcului în vederea realizarii unui centru cultural reprezentativ pentru judeţul Cluj, care să permită organizarea de evenimente culturale / educative, precum şi deschiderea pentru publicul larg (comunitatea locală, vizitatori).

Perioada de implementare a proiectului este de 75 luni, respectiv între data 04.10.2017 şi data 31.08.2022.