Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania nord, Drumul Bistriței

Proiect în implementare
Beneficiar: Consiliul Județean Cluj

 

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Titlu proiect:

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 la km 18+406) și DJ 161 (intersecția DN 16) - Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)”.

Bugetul proiectului:  130.315.300,52 lei TVA inclus
                                    129,582,801,11 lei buget eligibil fonduri europene

Obiectivul general al proiectului:

     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonei rurale din partea de est a județului Cluj, traversată de către „Drumul Bistriței”, prin creșterea portanței, a vitezei și a siguranței rutiere a sectoarelor de drum DJ 172A, DJ 161G și DJ 161, intensificarea legăturilor de cooperare economică având în vedere proximitatea rețelei de transport TEN-T, reducerea consumului de carburant și, implicit, a noxelor rezultate, respectiv facilitarea accesului la monumentele istorice, culturale și de agrement din zonă.