Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania nord, Drumul Apusenilor

  


Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020


Titlu proiect:

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500”.

Bugetul proiectului: 159.811.640,26 lei TVA inclus
                                   158.976.652,03 lei buget eligibil fonduri europene

Scopul proiectului:

Creșterea gradului de accesibilitate a zonei montane a județului Cluj – Drumul Apuseni, situată în apropierea rețelei de transport TEN-T, prin reabilitarea infrastructurii rutiere județene din această zonă, în vederea asigurării unei mobilități cât mai ridicate a populației, bunurilor și serviciilor din județul Cluj.

     Proiectul urmărește îmbunătățirea parametrilor tehnici, mai exact creșterea vitezei, a siguranței rutiere și a portanței pe sectoarele de drum cuprinse în Drumul Apuseni, respectiv DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500. Conform studiilor de trafic efectuate, după implementarea proiectului se estimează o creștere cu aproximativ 35% a vitezei medii de deplasare actuale pe sectoarele de drum vizate. De asemenea, pentru creșterea siguranței rutiere vor fi realizate o serie de elemente, multe din ele inexistente în momentul de față, precum semnalizare rutieră, 9052,55 mp de trotuare, șapte stații de autobuz, șapte parcări auto, borduri coborâte, 10.694,50 m de parapete de siguranță, 10 limitatoare de viteză și patru benzi rezonatoare, cinci sisteme de avertizare luminoasă și 10 console metalice, plase și bariere elastice de protecție pietre, 6,151 km aliniamente de arbori, amenajare trecere la nivel cu calea ferată, etc.  

Beneficiarii principali ai implementării proiectului vor fi locuitorii comunelor Poieni și Săcuieu care tranzitează zilnic cei 25,64 de km de drum județean reabilitat, agenții comerciali din zonă, dar, mai ales, miile de turiști care vin anual în această zonă de munte a județului, fie în tranzit, fie pentru a se delecta și a se caza în unitățile de cazare aflate în zonă.

Rezultate așteptate:

- 25,205 km de drum județean modernizat la standarde europene
- 7 poduri reabilitate/modernizate
- 7 stații transport public realizate/modernizate
- 9052,55 mp trotuare reabilitate/modernizate
- 5 parcări realizate/modernizate.

     Pe întreg traseul drumului județean au fost prevăzute elemente suplimentare destinate siguranței circulației: 10694.50 m parapete nou instalate sau înlocuite; 10 denivelări (limitatoare de viteză) și 4 benzi rezonatoare; 5 sisteme de avertizare luminoasă cu lampă fotovoltaică și 10 console metalice pentru treceri de pietoni. Perioada de implementare a proiectului este de 56 luni, începând cu data de 12.12.2015 până la 31.07.2020.