Ș   

Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare

POIM 2014-2020 derulat de Compania de Apă SOMEŞ SA

     Una dintre priorităţile absolute ale Consiliului Judeţean Cluj o reprezintă creşterea nivelului de trai şi îmbunătăţirea condţilor de viaţă ale tuturor locuitorilor, prin dezvoltarea economico-socială echilibrată a întregului judeţ.
     În acest context, ca un element indisolubil legat de ideea de civilizaţie şi modernitate, o atenţie aparte este acordată extinderii reţelei de alimentare cu apă şi canalizare, proiectele inţate în acest sens fiind derulate prin intermediul societăţii de profil în cadrul căreia Consiliul Judeţean Cluj este acţionar majoritar – Compania de Apă “Someş“ S.A..

Obiectiv de Investţe:

     Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020

     Proiectul dezvoltat va fi implementat de COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. (CAS S.A.) şi propune investţi  pentru  modernizarea sistemelor  de  apă  şi  apă  uzată  din  judeţele  Cluj  şi  Sălaj,  din  România, continuând programele de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată derulate anterior de operatorul regional CAS S.A., şi cofinanţate din fonduri disponibile prin programele europene/naţionale, respectiv MUDP II (1997-2002), SAMTID (2002-2006), ISPA (2000-2006 -Măsura ISPA nr. 2000/ RO/16/P/PE/008) şi POS Mediu 2007-2013.

Program:
     Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020

Titular: COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A.

Beneficiari: COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A.
                     Unităţile Administrativ Teritoriale din jud. Cluj şi Sălaj prevăzute cu investţi prin proiect
                      Populaţia din judeţele Cluj şi Sălaj

Amplasament:

     Investţile propuse se vor realiza în 174 localităţi, din care 76 localităţi (34 UAT) în judeţul Cluj şi 98 localităţi (42 UAT) din judeţul Sălaj:

 

 

Obiectivul general al proiectului:

     Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj prin extinderea şi dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condţi de siguranţă şi protecţie a sănătăţii în localităţi care au peste 50 de locuitori şi asigurarea colectării şi epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerinţele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) şi epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Prin prezentul proiect se propun investţi pentru:

  • Creşterea gradului de conectare la servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condţi  de  siguranţă  şi  protecţie  a  sănătăţii  în  localităţi  care  au  peste  50  de  locuitori,  prin extinderea alimentării cu apă din cadrul a două sisteme zonale existnete: Sistemul Zonal Cluj şi Sistemul Zonal Huedin – în vederea asigurării conformării cu Directiva 98/83/CE alocalităţilor cu peste 50 locuitori

  • Asigurarea colectării şi epurării apelor uzate în 11 aglomerările mai mari de 000 l.e. - în vederea asigurării conformării cu Directiva 91/271/EEC

     În sectorul de apă,  după  investţile  realizate  prin  prezentul  proiect, gradul de conectare la sistemul de alimentare cu apă în aria alocată CAS S.A., din judeţele Cluj şi Sălaj va  creşte de la 79% la  95%  - 764.830 locuitori în 2023, respectiv 239.389 locuitori care vor fi alimentaţi suplimentar cu apă potabilă  din surse conforme la finalul proiectului.

În sectorul de apă uzată,  dupa finalizarea proiectului, apa uzată va fi transportată şi epurată pentru un număr suplimentar de 71.461 p.e.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Indicatori fizici

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoarea-ţintă pentru proiect

Reţea de distribuţie apă potabilă (nouă)

km

1.090

Reţea de distribuţie apă potabilă (reabilitată)

km

120

Aducţiune (nouă)

km

317

Aducţiune (reabilitată)

km

21

Reţea canalizare (nouă)

km

308

Reţea canalizare (reabilitată)

km

70

Rezervoare înmagazinare (noi + reabilitate)

buc

99

Staţii tratare apă

buc

1

Staţii epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 p.e.

buc

1

Staţii epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e.

buc

3

 Alţi indicatori fizici

 

 

Staţii de pompare apă (noi)

buc

72

Staţii de pompare apă (reabilitate)

buc

3

Sursă de apă (reabilitată)

buc

1

Staţii de pompare apă uzată (noi)

buc

97

Staţii de pompare apă uzată (reabilitată)

buc

2

Instalaţie de uscare şi valorificare nămol

buc

1

 Sistem SCADA extins

buc

1


Indicatori financiari
Indicatorii economici ai investţei în preţuri curente sunt:

 

 

Valoare

( fără TVA)

TVA

Valoare

( inclusiv TVA )

Nr. crt.

Descriere

 

 

Mii LEI
Mii EURO
Mii LEI
Mii EURO
Mii LEI
Mii EURO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL INVESTIŢIE
1.657.656,828
355.636,401
309.164,070
66.328,564
1.966.820,898
421.964,965
Din care  C + M
1.306.448,686
280.287,633
248.225,250
53.254,650
1.554.673,937
333.542,283

1 EURO = 4,6611 LEI – curs mediu lunar BNR luna Iunie 2018 (conform cerinţe Ghid Solicitant)

 

III. DURATA INVESTIŢIEI

Durata estimată: 65 luni.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Proiectul este inclus pentru finanţare în portofoliu de proiecte aferente Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în cadrul Obiectivului Specific 3.2 Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă şi Apă Uzată

Structura şi sursele de finanţare a proiectului este prezentată în tabelul de mai jos:

SURSA DE FINANŢARE

VALOARE

%

euro

Valoare eligibilă,

351.988.720

83,4166%

                   din care

Fondul de coeziune

299.190.412

85,00% din eligibile

Bugetul de Stat

45.758.534

13,00% din eligibile

Bugetul local

7.039.774

2,00% din eligibile

Valoare neeligibilă,
            Contribuţie Operator

69.976.245

16,5834%

                   din care

Cheltuieli neeligibile
(fără TVA)

3.647.681

 

TVA

66.328.564

 

TOTAL

421.964.965

100%