Ș   

Edificarea Spitalului Pediatric Monobloc

Edificarea Spitalului Pediatric Monobloc

           

 

 

     Una dintre priorităţile absolute ale actualei conduceri a Consiliului Judeţean Cluj o reprezintă edificarea unui Spital Pediatric Monobloc care să reunească în aceeaşi clădire cât mai multe sau, de preferat, toate secţiile Spitalului Clinic Judeţean pentru Copii. În momentul de faţă, acestea funcţionează în nu mai puţin de 14 clădiri din 9 locaţii diferite, dispersate pe întreg teritoriul municipiului Cluj-Napoca, cu toate inconvenientele şi dezavantajele care decurg din această situaţie.
     Astfel, necesitatea dării în folosinţă, cât mai urgent, a unui Spital Pediatric Monobloc, este justificată, în principal, de faptul că secţiile Spitalului de Copii îşi desfăşoară activitatea în numeroase imobile situate la distanţă mare unul de altul. Totodată, clădirile în cauză sunt vechi, într-o stare precară şi, o bună parte dintre ele, revendicate, ceea ce face imposibilă repararea capitală şi modernizarea lor de către Consiliul Judeţean. Nu în ultimul rând, din cauza acestor inconveniente, există riscul ca în viitor instituţiile abilitate, respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Direcţia de Sănătate Publică, dar nu numai, să nu mai poată prelungi avizele de funcţionare acordate Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii.
     În ceea ce priveşte numeroasele avantaje pe care existenţa unui Spital Pediatric Monobloc le va genera, acestea constau, în principal, alături de economia de timp şi bani şi reducerea disconfortului pentru micuţii pacienţi şi pentru părinţii lor, în:

-reducerea cheltuielilor (utilităţi pentru o singură clădire, existenţa unui singur punct al laboratorului, existenţa unui singur bloc alimentar, o singură farmacie, un singur ambulator cu multiple cabinete, mai puţine spaţii care trebuie dezinfectate);
-un control şi o supraveghere sporită a secţiilor, o colaborare mai uşoară între secţii, funcţionalitate net superioară;
-realizarea de blocuri operatorii cu săli de operaţii de dimensiuni şi utilităţi corespunzătoare, contribuindu-se astfel la scăderea numărului de infecţii nozocomiale;
-înfiinţarea unităţii de transfuzie sangvină conform legislaţiei în vigoare şi comasarea celor două puncte de transfuzii existente în spital.

     În acest context, în cursul lunii octombrie 2018 Consiliul Judeţean Cluj a postat, pe pagina oficială de internet a instituţiei, documentaţia de atribuire privind achizţa publică a unui imobil - teren şi construcţie care să găzduiască viitorul Spital Pediatric Monobloc.
     Potrivit documentaţiei, forul administrativ judeţean intenţionează achizţonarea unui imobil cu o suprafaţă cuprinsă între 3,15 şi 5,5 hectare, cu o suprafaţă utilă a construcţiei de circa 15.000 mp, respectiv cu o suprafaţă construită desfăşurată de aproximativ 20.000 mp. Imobilul în cauză trebuie să fie situat pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca sau în intravilanul localităţilor limitrofe acestuia. Construcţia trebuie să fie uşor accesibilă, să fie dotată cu utilităţi, să aibă o vechime de maxim 20 de ani, cu posibilitatea de a fi modificată în vederea adaptării acesteia la destinaţia de „Spital pediatric monobloc".