SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL CLUJ

www.clujulcolecteazaseparat.ro

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013.

Valoarea totala a proiectului, conform contractului de finanțare cu modificările și comletările ulterioare (act adițional nr. 3) este de 229.898.892 lei fără TVA, din care valoarea eligibilă este de 171.640.772 lei, iar valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS mediu 58.258.120 lei.

Proiectul se referă la dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj. Infrastructura de management a deșeurilor care va fi dezvoltată în județul Cluj, respectiv unitatea centrală de management a deșeurilor este compusă din 1 depozit județean de deșeuri, 1 stație de sortare și 1 stație de tratare a deșeurilor biodegradabile și 3 stații de transfer care deservesc zonele de vest, nord‐est și sud ale județului. Mai exact infrastructura principală care va fi dezvoltată cuprinde:

  • Centru de management al deșeurilor în Cluj Napoca (depozit de deșeuri, stație de sortare, stație TMB)
  • 3 stații de transfer în Huedin (zona vestică), Gherla (zona nord‐estică) și Mihai Viteazu (zona sudică).