DEZVOLTARE PARC INDUSTRIAL TETAROM I - EDIFICARE CLĂDIRI, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ

Proiectul este finanţat prin POR Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul  - poli de creştere.

 

Bugetul total al proiectului este în valoare de 69.136.932,99 lei.

 

Contractul a fost semnat în data de 26.04.2013, perioada de implementare fiind de 27 de luni .

 

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor in zona metropolitană Cluj-Napoca.

 

Obiectivul specific se refera la extinderea infrastructurii de bază necesară dezvoltării-funcţionării parcului industrial, prin realizarea următoarelor obiective de investiții:

Obiect 1 Deviere L.E.A 110kv

Obiect 2 Deviere conductă de apă

Obiect 3 Amenajare teren

Obiect 4 Alimentare cu energie electrică

Obiect 5 Alimentare cu apă

Obiect 6 Reţele de canalizare

Obiect 7 Extindere conductă distribuţie şi branşamente gaze naturale presiune redusă

Obiect 8 Reţele electrice exterioare

Obiect 9 Extindere drumuri şi parcări

Obiect 10 Instalaţie de utilizare gaze naturale

Obiect 11 Instalaţii electrice de iluminat public

Obiect 12 Hala depozitare

Obiect 13 Sediu birouri

Obiect 14 Sediu administrativ

Obiect 15 Hală depozitare 2

Obiect 16 Refacere spaţii verzi

Obiect 17 Amenajare platforme