ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN TRANSILVANIA DE NORD ETAPA A II-A

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Valoarea totală a proiectului este în sumă de 10.108.356 lei.

Contractul de finanţare s-a semnat în data de 7 iunie 2012. Durata de implementare a proiectului a fost de 18 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 10.108.356,00 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 7.988.862,00 lei.

Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Vest prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor.

Rezultate obținute:

  • 12 de autospeciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă:
    • 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă;
    • 6 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
  • reducerea timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie la locul accidentelor/ dezastrelor până la 16’ în zonele rurale şi 8’ în zonele urbane.