ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN TRANSILVANIA DE NORD ETAPA A III-A

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Valoarea totală a proiectului este în sumă de 900.000 lei.

C0ntractul de finanţare s-a semnat în data de iunie  2014, termenul de finalizare este 31.12.2015.

Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Vest prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor.

Rezultate obținute: 6 autospeciale de salvare și lucru la inaltime