Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj

 FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL  DESEURILOR IN JUDETUL CLUJ

                       

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Numele proiectului: Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj

Denumirea beneficiarului: Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Cluj

Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a continua dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în vederea eliminării problemelor de mediu și cele operaționale asociate generării și managementului deșeurilor în județul Cluj, în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Obiectivele specifice pe care sistemul propus urmărește să le atingă sunt:

 • Protecția mediului și a sănătății publice precum și creșterea ponderii deșeurilor reciclate prin construirea și exploatarea unui depozit de deșeuri conform și încetarea funcționării depozitelor de deșeuri existente neconforme.
 • Consolidarea capacităților județului Cluj în ceea ce privește gestionarea deșeurilor urmare a finalizării investițiilor începute prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013 aferente proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj” (SMID), precum și punerea în aplicare și monitorizarea lucrărilor de management al deșeurilor.
 • Stabilirea sistemului de tarifare la nivel județean, sistem care va respecta principiul „poluatorul plătește”.

     Proiectul propus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 reprezintă Faza II a proiectului “SMID”, care își propune continuarea investițiilor în sectorul de gestionare a deșeurilor, începute în Faza I, prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013, prin completarea/extinderea infrastructurii existente de gestionare a deșeurilor, prin realizarea unor investiții care să conducă la un sistem de management integrat al deșeurilor, astfel încât să fie atinse standardele de conformitate cu cerințele Uniunii Europene (UE) referitoare la protecția mediului, precum și țintele asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, respectiv:

 • reducerea cantității anuale de deșeuri biodegradabile depozitate cu 65% față de cantitatea totală depozitată în anul 1995
 • reducerea depozitării deșeurilor de ambalaje (88% recuperare, 70% reciclare) - închiderea depozitelor de deșeuri neconforme

Rezultatele preconizate:

 • Dotarea Stațiilor de transfer cu următoarele echipamente:
  • Echipamente pentru Stația de Transfer Huedin – 6 presocontainere de 24 m3 și 2 camioane cu sistem de ridicare - hook lift;
  • Echipamente pentru Stația de Transfer Mihai Viteazu – 21 presocontainere de 24 m3, 8 camioane cu sistem de ridicare - hook lift și o presă statică pentru deșeuri;
  • Echipamente pentru Stația de Transfer Gherla – 11 presocontainere de 24 m3 și 4 camioane cu sistem de ridicare - hook lift;
 • Construirea drumurilor de acces la stațiile de transfer deșeuri
 • Construirea unei Stații de sortare a deșeurilor în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) cu o capacitate de procesare de 92.100 t/an pentru separarea fracției uscate în diferite materiale reciclabile (metale, sticla, plastic și hârtie).
 • Construirea unei Stații de tratare mecano-biologică a deșeurilor în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor cu o capacitate de procesare de 206,000 t/an pentru tratarea fracției umede
 • Construirea unui depozit de deșeuri județean conform având durata de viață de 5 ani și capacitatea de depozitare de 1,8 milioane mc în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și dotarea acestuia cu echipamentele necesare pentru a permite operarea infrastructurii construite
 • Construirea drumului de acces la CMID
 • Închiderea și ecologizarea în faza II a celor 6 depozite de deșeuri urbane neconforme din județul Cluj, respectiv a depozitelor de deșeuri de la Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin, Pata Rât și Turda.

Valoarea totală proiect faza I: 105,329,528 lei din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 59,005,773 lei
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 13.276.299 lei

Valoarea totală proiect faza II: 231.920.074,13 lei din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 100.984.827,08 lei
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 15.444.738,26 lei

Data începerii: 01.01.2016

Data finalizării: 30.06.2019

Codul MySMIS: 101692

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

COMUNICATE DE PRESĂ

Finalizarea lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții "Închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri din județul Cluj- Lotul 1- Turda, Gherla, Huedin"

 


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm, să vizitați www.fonduri-ue.ro.

                                                                                          
Pentru mai multe informatii referitoare la proiect accesati site-ul
www.clujulcolecteazaseparat.ro