Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

             

                                                                 JUDEŢUL CLUJ

     Organizarea administrativă a judeţului Cluj include o reţea de 420 de aşezări omeneşti, grupate în 81 de unităţi administrativ-teritoriale. Populaţia judeţului este de aproximativ 700 de mii de locuitori, din care peste 65% locuiesc în mediul urban. Ceea ce caracterizează populaţia judeţului Cluj este şi multitudinea de etnii conlocuitoare cu românii, alături de aceştia găsindu-se maghiarii, germanii, saşii, armenii. În ceea ce priveşte împărţirea pe religii şi apartenenţa la cultele religioase a populaţiei din judeţul Cluj, 72% dintre credincioşi sunt ortodocşi, 12% reformaţi, 4,3 % greco-catolici, 3,6 % romano- catolici, 2,9 % penticostali, 1,1 % unitarieni şi 1,04 % baptişti, fiecare cult religios aparţinând unei episcopii: ortodoxă, greco- catolică, reformată, unitariană şi evanghelică.
     Industria judeţului Cluj se caracterizează printr-un puternic potenţial industrial de prelucrare, atât a resurselor locale cât şi a celor atrase. În cadrul industriei de prelucrare sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel naţional. Edificator în acest sens este faptul că peste 24% din populaţia ocupată îşi desfăşoară activitatea în diferite subramuri industriale. Producţia industrială realizată în judeţ este destinată acoperirii cererii interne, dar şi livrării către partenerii străini. Dintre ramurile industriei prelucrătoare, cele cu ponderea cea mai mare în cadrul producţiei industriale sunt: industria materialelor nemetalifere (17,9%), industria alimentară şi de băuturi (17,5%), industria metalurgică (12,9%), industria chimică şi a fibrelor sintetice sau artificiale (8,1%), industria celulozei, hârtiei şi cartonului (8,0%).
     Dezvoltarea economico-socială începând cu anii `90 s-a reflectat şi în procesul de modernizare a capacităţilor de transport. Poziţia geografică avantajoasă a judeţului constituie un factor determinant în eforturile întreprinse de autorităţi pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Judeţul Cluj dispune de o reţea densă de drumuri publice totalizând 2454 km, din care 342 km reprezintă drumuri naţionale.
     Clujul se numără, totodată, şi printre judeţele cele mai active în sfera culturală, având un patrimoniu valoros, o veche reputaţie în domeniul învăţământului şi culturii, precum şi instituţii de prestigiu. Una dintre cele mai cunoscute universităţi este Universitatea „Babeş-Bolyai”. În aulele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” sunt formaţi viitori medicinişti farmacişti, iar specialiştii în domeniul tehnologiei, informaţiei şi a ingineriei provin de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Arta este perpetuată şi îmbogăţită de către absolvenţii Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca.
     În judeţul Cluj funcţionează importante instituţii de cultură precum: Teatrul Naţional „Lucian Blaga”, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Opera Naţională Română Cluj-Napoca, Opera Maghiară Cluj, Filarmonica de Stat „Transilvania”, Teatrul de Păpuşi „Puck”, Teatrul de Stat „Aureliu Manea” Turda, etc.
     Judeţul Cluj are un potenţial turistic ridicat, reflectat în existenţa unei game variate de forme de practicare a activităţilor de agrement: drumeţie, alpinism, sporturi de iarnă şi de vară, tabere de copii şi tineret, tratament balnear, etc. Dintre zonele şi obiectivele de mare atractivitate turistică trebuie menţionate: Salina Turda, destinaţie modernă de agrement şi de tratament; Muntele Băişorii, staţiune favorabilă practicării sporturilor de iarnă; Munţii Trascăului, deosebit de spectaculoşi datorită formelor de relief, stâncilor impozante şi peşterilor; Băişoara, zonă ce se remarcă prin peisaje de o excepţională frumuseţe, căutată vara de amatorii de drumeţii şi iarna de cei ai „sportului alb”; Zona lacurilor Gilău - Tarniţa, care oferă condiţii deosebite pentru agrement la sfârşit de săptămână; Zona lacului Beliş-Fântânele, căutată pentru peisajul superb dat de lac şi de munţii care-l înconjoară.
     Bogăţia de monumente şi obiective istorice, precum şi patrimoniul arhitectural, incluse în mare parte în circuitul naţional, constituie o certă şi permanentă sursă de atracţie turistică. Atrag atenţia monumente precum: ansamblul monumental Matei Corvin, statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, grupul statuar „Şcoala Ardeleană“, statuia lui Avram Iancu, Catedrala Ortodoxă, Biserica „Sfântul Mihail”, Biserica Franciscană, Biserica Piaristă, Bastionul Croitorilor, mormântul lui Mihai Viteazul de la Turda, castelul de la Bonţida, Muzeul Memorial Octavian Goga de la Ciucea. De mare interes turistic sunt şi: Muzeul de Artă, al doilea din ţară ca zestre de artă românească, dar şi străină (peste 13.000 de lucrări), Muzeul Etnografic al Transilvaniei (peste 40.000 de exponate), Colecţia de Istorie a Farmaciei, Muzeul de Mineralogie (peste 16.500 de exponate), Muzeul Mitropoliei Clujului, Muzeul de Istorie din Turda (peste 30.000 de obiecte), Muzeul Municipal Dej sau Muzeul Sătesc din Iclod. În municipiile Dej şi Turda, bisericile în stil gotic din secolele XIV-XVI, aflate în pieţele centrale, constituie, de asemenea, importante puncte de atracţie turistică.
     Grădina Botanică „Alexandru Borza" din Cluj-Napoca, una dintre cele mai cunoscute şi mai bine organizate din sud-estul Europei, oferă un bun prilej de destindere, dar şi de instruire pentru numeroşi turişti din ţară şi din străinătate.
     Toate aceste atracţii ale judeţului Cluj îl califică drept o destinaţie ideală ce oferă multiple posibilităţi, atât de petrecere a timpului liber, cât şi de dezvoltare a afacerilor din diverse domenii de activitate.