Informaţii de mediu gestionate

 LISTA PRIVIND INFORMAŢIILE DE MEDIU DEŢINUTE DE CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

 

Nr. Crt.

Tipul informaţiei privind mediul deţinută

Denumirea Direcţiei/serviciului compartimentului specializat care gestionează informaţia

Descriere succintă

Denumire

Cod

1.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Cluj

Deşeuri

B11

COMPARTIMENTUL MEDIU

2

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj

Deşeuri

B5

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR

3

Controlul Integrat al poluării cu Nutrienţi - localitatea Bontida

Substanţe

B1

COMPARTIMENTUL MEDIU

4

Arii naturale protejate de interes judeţean şi rezervaţiile naturale Cheile Turzii şi Cheile Turenilor

Avize, puncte de vedere, regulamente, planuri urbanistice de zonă protejată

B8

COMPARTIMENTUL MEDIU