Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților: de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”

Anexa 1            Anexa 2             Anexa 3            Anexa 4                 Anexa 5                 ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind definirea zonelor periurbane aferente municipiilor Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej și Gherla și orașului Huedin, precum și desemnarea acestora ca zone funcționale de interes județean

ANUNȚ                           Documente conexe

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 108 C Gârbău - Leghia (DN 1), sectorul km 5+600-28+050

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 107R sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul județean DJ 107R-Cluj-Napoca(Făget)- Sălicea- Ciurila- DJ 107L, sectorul de drum km 8+300-21+350

ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 328/2012 pentru aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean pe anii 2014-2019, cu modificările și completările ulterioare                                                          

Anexa                  ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind avizarea taxelor și tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Județeană "Octavian Goga" Cluj, pentru anul fiscal 2019

- ANUNȚ

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru anul fiscal 2019

- ANUNT

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2019

- ANUNȚ