Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > FORMULARE

FORMULARE


 Calendarul depunerii cererilor pentru obtinerea de finantari nerambursabile conf. Legii 350/2005


FINANTARE NERAMBURSABILA - TINERET si SOCIO EDUCATIONALE 2018

Regulament

Model cerere

Anunt finantare

Anunt finantare  tineret si socio-educationale  2018

Rezultat contestatii

Contract finantare

Anexa buget tineret 2018

Precizari privind realizarea decontului

Raport de act si raport financiar


FINANTARE NERAMBURSABILA - ACTIUNI CULTURALE 2018

Regulament

Model cerere

Anunt finantare

Anunt finantare actiuni culturare

Rezultat contestatii

Contract finantare

Anexa buget cultura 2018

Precizari privind realizarea decontului

Raport de act si raport financiar


FINANTARE NERAMBURSABILA - CULTE 2018

Regulament

Model cerere

Anunt finantare

Anunt finantare culte

Rezultat contestatii

Contract finantare

Precizari privind realizarea decontului

Raport de justificare


FINANTARE NERAMBURSABILA - SPORT 2018

Regulament

Model cerere

Anunt finantare

Anunt finantare sport

Rezultat contestatii

Contract finantare

Precizari privind realizarea decontului FINANTARE NERAMBURSABILA - CENTENARUL MARII UNIRI  1918

Regulament

Model cerere

Anunt finantare

Anunt finantare Centenarul Marii Uniri

Rezultat contestatie

Contract finantare

Anexa buget anul centenarului

Precizari privind realizarea decontului

Raport de act si raport financiar


 SERVICIUL RELAŢII PUBLICE

- Cerere informaţii de interes public- Legea nr.544/2001
- Petiţie

- Reclamaţie administrativă (1) -
Legea nr. 544/2001
- Reclamaţie administrativă (2) -
Legea nr. 544/2001

- Cerere de practica profesională pentru studenţi


DIRECŢIA GENERALĂ BUGET, FINANŢE, RESURSE UMANE

Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport

- Regulament Serviciul de transport public judeţean

- Caiet de sarcini al Serviciului de transport public judeţean

- Documente necesare în vederea obţinerii licenţelor de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Contract de delegare a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de persoane

 

 DIRECŢIA JURIDICĂ

Compartimentul Monitorul Oficial al Judeţului, Arhivă

 - Cerere pentru comunicare acte din arhivă

  

 

DIRECŢIA DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

- Formular pentru emiterea avizului Arhitectului sef pentru documentatii de urbanism sau amenajarea teritoriului                      Format:   PDF      WORD

- Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

- Formular pentru emiterea avizului de oportunitate

- Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

 - Formular pentru emiterea certificatului de urbanism

- Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

- Formular pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-Serviciul Autorizări şi Disciplina în Construcţii, GIS 

- Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (CJC)
- Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (IGSIC)
- Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (CJC)
- Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (IGSIC)

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
- Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
- Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire
- Acte necesare în vederea întocmirii documentaţiei pentru autorizaţia de construire
- Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate
- Model pentru panou de identificare a investiţiei
- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilo

 Formular cerere drept de preemtiune

TAXA pentru – AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, TIMBRU ARHITECTURĂ, AVIZ DE SPECIALITATE şi FORMULARE - se achita în contul: RO04TREZ21621160203XXXXX

TAXA pentru – AMENZI  se achita în contul: RO48TREZ21621A350102XXXX

Beneficiar: JUDEŢUL CLUJ, COD FISCAL: 4288110