Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 22 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Directii aparat propriu CJC

Directii aparat propriu CJC


 DIRECTIA GENERALA BUGET, FINANTE, RESURSE UMANE

                        Director general: CRISTINA SCHIOP
        Tel: 0372/640016, Fax: 0372/640017, Int. 216, Camera 307

1. Serviciul Buget local, Venituri Contact Atributii
2. Serviciul Financiar Contabil Contact Atributii
3. Biroul Institutii Publice, Guvernanta Corporativa
Contact Atributii
4. Serviciul Resurse Umane Contact Atributii
5. Serviciul SSM-PSI Logistic Contact Atributii


                                   DIRECTIA JURIDICA

              Director Executiv: STEFAN-EDUARD ILIESCU
                     Tel: 0372/640011, Int. 111, Camera 403

1. Serviciul Juridic - Contencios Administrativ, Arhiva
Contact Atributii
2. Compartimentul Managementul Unitatilor de Asistenta Medicala
Contact Atributii
3. Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport Contact Atributii


                    DIRECTIA DEZVOLTARE SI INVESTITII

                       Director executiv: MARIANA RATIU
                    Tel: 0372/640037, Int. 237, Camera 203

1. Serviciul Lucrari si Achizitii Publice
Contact Atributii
2. Unitatea de Monitorizare Servicii de Utilitati Publice Contact Atributii
3. Serviciul Managementul Proiectelor
Contact Atributii


             DIRECTIA ADMINISTRATIE SI RELATII PUBLICE

                       Director executiv: LIGIA CIINEANU
                     Tel: 0372/640056, Int. 156, Camera 102

1.
Serviciul Administratie Publica ATOP Contact Atributii
2. Serviciul Relatii Publice Contact Atributii
3. Serviciul Centrul National de Informare si Promovare Turistica Cluj Contact Atributii


      DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI     

                   Arhitect Sef: CLAUDIU-DANIEL SALANTA
      Tel: 0372/640075, Fax: 0372/640089 Int. 275, Camera 507

1. Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Contact Atributii
2. Compartimentul Mediu
Contact Atributii
3. Serviciul Autorizare, Disciplina in Constructii, GIS
Contact Atributii
4. Compartimentul Ghiseu Unic
Contact Atributii

- Regulament local de revizuire planuri de amenajare a teritoriului si urbanism
- Taxe in domeniul Urbanismului
- Liste autorizatii de construire si certificate de urbanism

 

     DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULU PUBLIC SI
                              PRIVAT AL JUDETULUI CLUJ

                           Director Executiv: LIVIU HINCU
Tel: 0264/598801, Fax: 0264/594262, Str. A. V. Voevod, nr. 53-55

1. Biroul Administrare Patrimoniu
Contact Atributii
2. Biroul Exploatare Drumuri Judetene
Contact Atributii
3. Serviciul Operational
Contact Atributii
4. Serviciul Urmarie si Decontare Lucrari
Contact Atributii
5. Serviciul Tehnic Situatii de Urgenta Contact Atributii


                       DIRECTIA DE ADMINISTRARE SI
             EXPLOATARE A STADIONULUI CLUJ ARENA


Director executiv: RADU- FLORIN RATIU

Str. Stadionului, nr. 2 Tel: 0364-403184, Fax:0364-403177

1. Compartimentul Administrare si Functionare
Contact Atributii
2. Compartimentul Paza si Securitate
Contact Atributii