Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 21 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Dispozitii

Dispozitiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor, contin elemente de confidentialitate potrivit art.163 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Legii nr.677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

DISPOZITII 2014DISPOZITII 2013DISPOZITII 2012DISPOZITII 2011, DISPOZITII 2010, DISPOZITII 2009, DISPOZITII 2008, DISPOZITII 2007, DISPOZITII   2006


Dispozitii Presedinte - toate | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 771

Dispozitia 170- 05 aprilie 2018 privind constituirea Comisiei de receptie finala a lucrarii de executie “Reparatii capitale la constructii si instalatii Centrala termica – corp.I, a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, realizata în baza Contractului de lucrari nr. 509/15.11.2012 si a Actului aditional nr.1/05.01.2015, incheiat intre Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca si S.C. BALTUR SIB S.R.L. Sibiu

Dispozitia 169- 04 aprilie 2018 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Petrea Otilia-Aurica

Dispozitia 168- 04 aprilie 2018 privind mutarea definitivă a doamnei Lung Alexandra-Lorena cu repartizarea postului  de la Serviciul Relatii Publice la Compartimentul Ghiseu Unic

Dispozitia 167- 03 aprilie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii, a comisiei de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru desfasurarea evaluarii anuale a managementului Filarmonicii de Stat ”Transilvania” si Teatrului de papusi ”Puck”
Anexa

Dispozitia 166- 02 aprilie 2018 privind constituirea Comisiei  de receptie finala a obiectivului de investitii „Reparatii in regim de urgenta la platforma Apron 1"

Dispozitia 165- 02 aprilie 2018 privind convocarea Consiliului Judetean Cluj in sedinta extraordinara pentru miercuri, 04 aprilie 2018, ora 13:00

Dispozitia 164- 02 aprilie 2018 privind aprobarea scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar din gestiunea Scolii Gimnaziale Speciale Transilvania Baciu
Anexa

Dispozitia 163- 02 aprilie 2018 privind aprobarea scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar din gestiunea Scolii Gimnaziale Speciale Centru de Resurse si Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata
Anexa

Dispozitia 162- 30 martie 2018 privind aprobarea  planului anual de perfectionare profesionala a functionarilor publici si a planului anual de perfectionare profesionala a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Cluj, pentru anul 2018, precum si a fondurilor alocate in bugetul Judetului Cluj, in scopul instruirii acestora
Anexele 1-2

Dispozitia 161- 29 martie 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului avand ca obiect: Servicii de proiectare, inginerie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind proiectul ”Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a ansamblului monument istoric castel Bánffy, sat Rascruci, comuna Bontida, judetul Cluj”

Pagina << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> din 771