Direcţia Juridică

Director executiv: ȘTEFAN-EDUARD ILIESCU
Telefon: 0372/640011, Int.111, Etaj IV, Camera 403


SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, ARHIVĂ

Şef serviciu: Dan-Vasile POP
Telefon:   0372/640011, Int. 211 Etaj IV, Cam. 403


Consilieri juridici:
Camelia-Laura Tămaș
Aneta-Cristina Ilinca
Crina-Ioana Muntean
Cristina Oltean
Eugenia-Raluca Groza
Anca-Cosmina Rusu
Biana-Gelia Costin

Arhivă:
Gabriela Todoran
Firuța Iușan

atribuţii


COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

Consilieri:

Carmen - Daniela Neamțu
Letiţia - Maria Ștefan

Telefon:   0372/640091, Int. 191 Etaj V, Cam. 503

atribuţii


COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT

Consilieri:
Octavian David
Mirela Piciu            

Telefon: 0372-640034, Int.134, Etaj IV, Cam. 401

 atribuţii