Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat

Director executiv: LIVIU EMIL HÎNCU
Adresă: Str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 55, Tel: 0264/598801, Fax: 0264/594262
E-mail: office.dadpp@cjcluj.ro 


 BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

Telefon: 0264/598801, Int.23

Şef birou: Ioan-Alin DANCI

Consilieri:
Bianca-Mihaela Popa
Anca-Emilia Rus
Saveta Mîndru

Referenți:
Maria Răcășan-Plosca
Anca Piersic

atribuții


 BIROUL EXPLOATARE DRUMURI JUDEŢENE

Telefon: 0264/598801, Int. 16

Şef birou:  Adriana MUREȘAN

Consilieri:
Anamaria Mureșan
Emanuela Vințe
Maria Fărcaș

atribuții


 SERVICIUL OPERAŢIONAL

Telefon: 0264/598801, Int. 22

Şef serviciu: Adrian - Călin MARIAN

Consilieri:                                                                     
Ioan Chiaburu                                                                
Marius-Iuliu Crăciunaș                                               
Teodor-Florinel Seras                                                    
Pop Istvan-Zsolt
Mircea-Dan Mureșan                                                        

Inspectori de specialitate:                                                                                       

Petrică Arghir                                                                              
Adela-Maria Farkaș                                                                
Mircea-Ovidiu Cosma
Adrian Bogdan
Virgil-Ioan Marc
S.ing. Ioan-Marcel Hodiș


Referenți:
Dorin Cerbu
Liviu-Sorin Gabor

Administrativ:
Viorel Pleșa                                                                  
Miron-Lucian Drăgan                                                   
Alexandru Suciu                                                          
Ioan Săcară                                                                   
Sabin-Horea Cațavela                                                  
Vasile-Ioan Brie                                                            
Alexandru Balcău 
Aurel Roba
Nicolae Bondor
Ion Olteanu
Daniel-Liviu Hornai 
Ovidiu-Axinte Rusu
Mircea Oltean
Mihai-Ionuț Șerban                                                      

 atribuții


SERVICIUL URMĂRIRE ŞI DECONTARE LUCRĂRI
Telefon: 0264/598801 Int. 20


Şef serviciu: Gabriela MĂRTIȘ


Consilieri:
Gheorghe Borca
Marilena Crișan-Chindea
Karda Levente
Lucian-Romulus Săveanu
Adrian Toma
Constatin Spătar
Adrian-Eugen Feurdean

Referent:
Nicolae-Tudor Roșca

atribuții


SERVICIUL TEHNIC, SITUAŢII DE URGENŢĂ
Telefon: 0264/598801 Int. 16


Şef serviciu: Ștefan CUCUIAN

Consilieri:
Crina-Mihaela Paul
Alexandru Găzdac
Cosmin-Vasile Dîrjan
Paul-Horea Fati

Referent:
Idișor-Menuț Rațiu

Șofer:
Liviu-Mihai Țîrloi

Administrativ:
Adrian Știrbu
Biro Erno
Gabriel-Daniel Mureșan

atribuții