Ș   

Concursuri

ANUNT - Concurs de recrutare în data de 05.01.2021
- Opis
- Formular adeverință
- Formular de înscriere concurs
- Atribuțiile prevăzute în fișa postului
 
ANUNȚ- Examen de promovare în grad profesional în data de 18.11. 2020
- Anunț rezultat proba scrisă
- Anunț rezultat final
 
ANUNȚ - Examen de promovare în grad profesional în data de 05.11.2020
- Anunt selecție dosare la CJC
- Anunt selecíe dosare la DADPP
- Anunț rezultat probă scrisă la CJC
- Anunț rezultat interviu la CJC
- Anunț rezultat final la CJC
- Anunț rezultat proba scrisă la DADPP
- Anunț rezultat contestație proba scrisă la DADPP
- Anunț rezultat interviu la DADPP
- Anunț rezultat final la DADPP
 
ANUNȚ- Examen de promovare în grad profesional în data de 29.06.2020 la Serviciul Lucrări și Achiziții Publice, Serviciul Managementul Proiectelor și Serviciul Administrație Publică, A.T.O.P.
- Anunt selecție dosare
- Rezultat proba scrisa
- Rezultat proba interviu
- Anunț rezultat final
 
ANUNT - Concurs de recrutare în data de de 02.04.2020 la Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului „Cluj Arena”
- rezultat selecție dosare
- anunț suspendare concurs - stare de urgență
- anunț suspendare concurs - stare de alertă
- anunț RELUARE concurs
- acord privind participarea la concursul din data de 27.10.2020
- anunț rezultat proba scrisă
- anunț rezultat proba interviu
- anunt rezultat contestații proba interviu
- anunț rezultat final
 
ANUNT - EXAMEN DE PROMOVARE în data de 20.03.2020 la Compartimentul Administrare și Funcționare din cadrul Direcției de Administrare și Exploatare a Stadionului ”Cluj Arena”
- rezultat proba scrisa
- rezultat final
 
ANUNT- Concurs de recrutare în data de 19.02.2020 la Serviciul Operational din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj
- Rezultat selectie dosare
- Rezultat proba practica
- Rezultat proba interviu
- Rezultat final
 
ANUNT - EXAMEN DE PROMOVARE în data de 10.02.2020 la Directia de Administrare și Exploatare a Stadionului "Cluj Arena", Compartiment Administrare și Exploatare
- Rezultat proba scrisa
- Rezultat final
 
ANUNT - Concurs de recrutare în data de 20.01.2020 la Serviciul Financiar-Contabil
- Rezultata selectie dosare
- Rezultat proba scrisă
- Rezultat final
 
ANUNT - Concurs de recrutare în data de 07.01.2020 la Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului „Cluj Arena”
 - Rezultat selectie dosare
 - Rezultat proba scrisa/practica
 - Rezultat proba interviu
 - Rezultat final
 
ANUNȚ - EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL în data de 11.11.2019
 
ANUNȚ - EXAMEN DE PROMOVARE în data de 24.10.2019 ora 10°° de pe funcţia contractuală de inspector de specialitate debutant, pe funcţia contractuală de inspector de specialitate, gradul profesional II la Serviciul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică”
 
ANUNŢ - Selecţie administrator TETAROM S.A.
- Formulare proces de recrutare şi selecţie
 
ANUNT - Concursul de proiecte de management pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga
- caiet de obiective
- regulament de organizare concurs
- anexa ROF
- stat de functii
- organigrama
- buget
- Rezultat selecție dosare
- Rezultat prima etapa
- Rezultat concurs
- Rezultat final
 
 
ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 24.09.2019 la Compartimentul Administrare și Funcționare din cadrul Direcției de Administrare și Exploatare a Stadionului „Cluj Arena”
 
ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 07.10.2019 la Biroul Administrare Patrimoniu
 
ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE in data de 12.09.2019 la Serviciul SSM-PSI, Logistic
 
ANUNT - EXAMEN DE PROMOVARE in data de 14.08.2019 la Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului "Cluj Arena", Compartiment Administrare și Exploatare
 
ANUNȚ PUBLIC- Concurs de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj
 
 ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE în data de 23.07.2019 la Directia de Administrare și Exploatare a Stadionului "Cluj Arena",Compartiment Administrare și Exploatare
 
ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE în data de 24.06.2019
 
ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE în data de 15.05.2019 la Serviciul ”Operațional” din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj și la Serviciul ”Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj” din cadrul Direcției Administrație și Relații Publice

ANUNȚ- CONCURS DE RECRUTARE în data de 14.05.2019 la Serviciul Managementul Proiectelor
 

ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 9.04.2019 la Serviciul Buget Local, Venituri
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 2.04.2019 la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj – Biroul Exploatare Drumuri Județene.
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 12.03.2019 la Serviciul Managementul Proiectelor
 

ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE în data de 21.01.2019
 

ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 4.02.2019 la Serviciul Buget Local, Venituri
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 12.02.2019 la Serviciul Corp Control Președinte, Control Intern Managerial
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 6.02.2019 la Serviciul Resurse Umane


 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 10.01.2019 la aparatul de specialitate al Consiliului Județean Cluj
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 15.01.2019 la Serviciul Lucrări și Achiziții Publice
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 08.01.2019 la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, Serviciul Operațional
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 09.01.2019 Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj
 
ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 14.12.2018 la Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 13.12.2018 la Serviciul Tehnic, Situații de Urgență din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj.


 -ANUNȚ - CONCURS DE RECRUTARE în data de 13.12.2018 la Serviciul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică


 -ANUNȚ SELECȚIE ADMINISTRATORI

 


 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 28.11.218 la Compartimentul SSM - PSI din cadrul serviciului SSM-PSI, Logistic


 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE in data de 26.11.2018 la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj


 ANUNT- CONCURS DE RECRUTARE in data de 30.10.2018 la Serviciul Centrul National de Informare si Promovare Turistica Cluj

 ANUNT- CONCURS DE PROMOVARE in data de 18.10.2018

 ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE in data de 16.10.2018

 ANUNT - Concurs de recrutare in data de 06.11.2018 la Serviciul Managementul Proiectelor