Ș   

 
ANUNT - Procedură selecție administratori intreprinderi publice 

Componenta iniţială a Planului de selecţie

- Anunţ de selecție pentru poziţiile de administratori ai  Societății UNIVERS T S.A.
- Anunţ de selecție pentru poziţiile de administratori ai  Societății PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ S.R.L.
- Anunţ de selecție pentru poziţiile de administratori ai  Societății TETAROM S.A.
- Anunţ de selecție pentru poziţiile de administratori ai  Societății CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.
- Anunţ de selecție pentru poziţiile de administratori ai  Societății SOCIETĂȚII CLUJANA S.A.

 Formulare candidați Consilii de administrație și Administratori                     WORD          PDF


 

ANUNȚ - Concurs de recrutare în data de 17.01.2022 laDirecția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj

- cerere înscriere

- informații privind programul prelungit

- model adeverință

- Notă de informare și obținere acord în legătură cu prelucrarea datelor

- anunț selecție dosare

- rezultat proba practică

- rezultat proba interviu

- anunț rezultat final

 

ANUNȚ - Concurs de recrutare în data de 12.01.2022 la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj

- cerere înscriere

- informare privind program prelungit

- model adeverință

- Nota de informare și obținere acord în legătură cu prelucrarea datelor

- rezultat selecție dosare

- programare proba practica

- rezultat proba practica

- rezultat proba interviu

- rezultat final concurs

 

ANUNȚ - Examen de promovare în data de 10.12.2021 la Directia de Administrare și Exploatare a Stadionului "Cluj Arena", Compartiment Administrare și Funcționare

-Anunț rezultat probă scrisă

- Rezultat final

 

ANUNȚ - Concurs de recrutare în data de 06.12.2021 la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj

- cerere înscriere

- informare privind program prelungit

- model adeverință

- rezultat selecție dosare

- rezultat final concurs

 

ANUNȚ - Examen de promovare în data de 19.11.2021 la Serviciul ”Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj”

- rezultat proba scrisa

- rezultat final

 

ANUNȚ - Concurs de recrutare în data de 9.11.2021 la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

- opis

- formulare de înscriere

- formular de adeverință

- atribuțiile prevăzute în fișa postului

- MASURI ACCES ÎN INSTITUȚIE

- Rezultat selecție dosare

- Rezultat proba scrisa

- Rezultat proba interviu

- Rezultat final

 

Anunț - Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Mircea Arman, manager la revista Tribuna

Anexa 1 - Caiet de obiective

Anexa 2 - Calendar

- Anunț rezultat analiza proiect

 

ANUNȚ - Concurs de recrutare în data de 21.09.2021 la Compartimentul Administrare și Funcționare din cadrul Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului „Cluj Arena”
- cerere înscriere în concurs
- INFORMARE privind program prelungit
- model adeverință concurs
- rezultat selectia dosarelor - îngrijitor
- rezultat selectia dosarelor - inspector de specialitate
- rezultat proba practică - îngrijitor
- rezultat proba scrisă - inspector de specialitate
- rezultat proba interviu - îngrijitor
- rezultat proba interviu - inspector de specialitate
- rezultat final - îngrijitor
- rezultat final - inspector de specialitate
 
ANUNȚ- Concurs de recrutare în data de 27.07.2021 la Serviciul SSM-PSI, Logistic
- cerere înscriere
- model adeverință
- anunț rezultat proba de selecție a dosarelor
- rezultat proba scrisa
- anunț rezultat proba interviului
- anunț rezultat final
 
ANUNȚ PUBLIC- concurs de proiecte de management organizat pentru Filarmonica de Stat ”Transilvania”
- formular de înscriere
- model adeverință de vechime
- model declarație capacitate de exercițiu
- model declarație pe proprie răspundere
- regulament de organizare concurs
- caiet de obiective
- caiet de obisctive ROF
- caiet de obiective Organigrama și Statul de Funcții
- buget
- Notă de informare și obținere acord în legătură cu prelucrarea datelor-
- anunț rezultat selecție dosare
- anunț rezultat etapa I
- anunț rezultat etapa II și rezultatul concursului
- anunt rezultat final

 ANUNȚ PUBLIC - concurs de proiecte de management organizat pentru Revista „Művelődés”
- formular înscriere
- model adeverință de vechime
- model declarație capacitate de exercițiu
- model declarație pe proprie răspundere
- regulament organizare concurs
- caiet de obiective
- caiet de obiective ROF
- caiet de obiective Organigrama si Statul de Funcții
- buget
- Notă de informare și obținere acord în legătură cu prelucrarea datelor
- Anunț rezultat selectie dosare concurs
- Anunț rezultat etapa I
- rezultat final înainte de contestații
- Anunț rezultat final

ANUNȚ - Examen de promovare în data de 08.06.2021
- formular înscriere
- anunț selecția dosare
- anunț rezultat probă scrisă
- anunț rezultat interviu
- anunț rezultat final
 
ANUNT Concurs Manager la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa
 
ANUNŢ PUBLIC - concurs de proiecte de management organizat pentru Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca
- fomular
- model adeverinţă vechime
- model declaraţie capacitate de exerciţiu
- model declaraţie proprie răspundere
- regulament de organizare concurs
- caiet obiective Şcoala de Arte Cluj
- caiet obiective Organigrama şi Stat de Funcţii
- caiet obiective ROF
- caiet obiective buget
- Nota de informare şi obţinere acord în legătură cu prelucrarea datelor
- rezultat selectie dosare
- rezultat prima etapa concurs Scoala Populară de Arte Tudor Jarda
- rezultat a doua etapă concurs Școala Populară Tudor Jarda
- rezultat final concurs
 
ANUNŢ - Examen de promovare în data de 23.04.2021
- rezultat proba practică
- rezultat proba scrisă - Cluj Arena
- rezultat final operator xerox
- rezultat final Cluj Arena
 
 
ANUNŢ - Concurs pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj Napoca
 
ANUNŢ - Examen de promovare în data de 06.04.2021
- anunţ rezultat proba practică
- rezultat final
 
ANUNŢ - Concurs pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj Napoca
 
ANUNŢ - Exame de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Cluj în data de 22.03.2021
- formular de înscriere la concurs
- rezultat selecţie dosare
- rezultat proba scrisa la CJ şi DADPP
- rezultat proba scrisa la CJ
- rezultat interviu la CJ
- rezultat final la CJ
- rezultat interviu la CJ şi DADPP
- rezultat final la CJ şi DADPP
 
ANUNT - Examen de promovare în grad profesional în data de 19.02.2021 pentru funcţia contractuală de inspector de specialitate, gradul profesional I
- Rezultat proba scrisă
- Rezultat final
 
ANUNT - Examen de promovare în grad profesional în data de 19.02.2021 pentru funcţia contractuală de inspector de specialitate, gradul profesional II
- Rezultat proba scrisă
- Rezultat final
 
ANUNŢ-Concurs de proiecte de management organizat pentru Filarmonica de Stat ”Transilvania”
- Formular de înscriere
- Model adeverinţă vechime
- Model declaraţie capacitate de exercţu
- Model declaraţie pe propria răspundere
- Anexa nr. 1 Regulament de organizare concurs
- Anexa nr. 2 Caiet de obiective
- Anexa nr. 1 la Caietul de obiective -ROF Filarmonica
- Anexa nr. 2 la Caietul de obiective - Organigrama Filarmonica
- Anexa nr. 2 la Caietul de obiective -Stat de funcţii Filarmonica
- Anexa nr. 3 la Caietul de obiective - bugete 2017-2019
- Notă de informare şi obţinere acord în legătură cu prelucrarea datelor
- Rezultat selectie dosare
- Anunt rezultat prima etapa si rezultat concurs
- Anunt rezultat contestatii
- Anunt rezultat final
 
ANUNT - Concurs de proiecte de management organizat pentru Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca
- Formular înscriere
- Model adeverinţă vechime
- Model capacitate de exercitiu
- Model declaraţie pe propria răspundere
- Anexa nr. 1 Regulament de organizare concurs
- Anexa nr. 2 Caiet obiective Şcoala de Arte Cluj
- ROF- Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca
- Organigrama
- Stat de Funcţii
- Notă de informare şi obţinere acord în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare
- Buget 2017
- Buget 2018
- Buget 2019
- Anunţ rezultat selecţie dosare
ANUNŢ PUBLIC - Reluarea procedurii de concurs de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Cluj pentru Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca

 ANUNT - ANUNŢ PUBLIC - privind reluarea concursului de proiecte de management organizat pentru Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca

- Formular înscriere

- Model adeverinţă vechime

- Model declaraţie capacitate de exercţu

- Model declaraţie pe proprie răspundere

- Regulament organizare concurs

- Caiet obiective

- ROF Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca

- Organigrama

- Stat de funcţii

- Nota de informare

- Buget 2017

- Buget 2018

- Buget 2019

- Rezultat selectie concurs

ANUNŢ PUBLIC - Reluarea procedurii de concurs de proiecte de management organizat de Consiliul Judeţean Cluj pentru Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca
 
 
ANUNT - Concurs de recrutare în data de 05.01.2021
- Opis
- Formular adeverinţă
- Formular de înscriere concurs
- Atribuţiile prevăzute în fişa postului
- Anunt selecţie dosare
- Anunţ rezultat probă scrisă
- Anunţ rezultat contestaţie probă scrisă
- Anunţ rezultat interviu
- Anunţ rezultat final
 
ANUNŢ- Examen de promovare în grad profesional în data de 18.11. 2020
- Anunţ rezultat proba scrisă
- Anunţ rezultat final
 
ANUNŢ - Examen de promovare în grad profesional în data de 05.11.2020
- Anunt selecţie dosare la CJC
- Anunt selecíe dosare la DADPP
- Anunţ rezultat probă scrisă la CJC
- Anunţ rezultat interviu la CJC
- Anunţ rezultat final la CJC
- Anunţ rezultat proba scrisă la DADPP
- Anunţ rezultat contestaţie proba scrisă la DADPP
- Anunţ rezultat interviu la DADPP
- Anunţ rezultat final la DADPP
 
ANUNŢ- Examen de promovare în grad profesional în data de 29.06.2020 la Serviciul Lucrări şi Achizţi Publice, Serviciul Managementul Proiectelor şi Serviciul Administraţie Publică, A.T.O.P.
- Anunt selecţie dosare
- Rezultat proba scrisa
- Rezultat proba interviu
- Anunţ rezultat final
 
ANUNT - Concurs de recrutare în data de de 02.04.2020 la Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului „Cluj Arena”
- rezultat selecţie dosare
- anunţ suspendare concurs - stare de urgenţă
- anunţ suspendare concurs - stare de alertă
- anunţ RELUARE concurs
- acord privind participarea la concursul din data de 27.10.2020
- anunţ rezultat proba scrisă
- anunţ rezultat proba interviu
- anunt rezultat contestaţii proba interviu
- anunţ rezultat final
 
ANUNT - EXAMEN DE PROMOVARE în data de 20.03.2020 la Compartimentul Administrare şi Funcţionare din cadrul Direcţiei de Administrare şi Exploatare a Stadionului ”Cluj Arena”
- rezultat proba scrisa
- rezultat final
 
ANUNT- Concurs de recrutare în data de 19.02.2020 la Serviciul Operational din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj
- Rezultat selectie dosare
- Rezultat proba practica
- Rezultat proba interviu
- Rezultat final
 
ANUNT - EXAMEN DE PROMOVARE în data de 10.02.2020 la Directia de Administrare şi Exploatare a Stadionului "Cluj Arena", Compartiment Administrare şi Exploatare
- Rezultat proba scrisa
- Rezultat final
 
ANUNT - Concurs de recrutare în data de 20.01.2020 la Serviciul Financiar-Contabil
- Rezultata selectie dosare
- Rezultat proba scrisă
- Rezultat final
 
ANUNT - Concurs de recrutare în data de 07.01.2020 la Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului „Cluj Arena”
 - Rezultat selectie dosare
 - Rezultat proba scrisa/practica
 - Rezultat proba interviu
 - Rezultat final
 
ANUNŢ - EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL în data de 11.11.2019
 
ANUNŢ - EXAMEN DE PROMOVARE în data de 24.10.2019 ora 10°° de pe funcţia contractuală de inspector de specialitate debutant, pe funcţia contractuală de inspector de specialitate, gradul profesional II la Serviciul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică”
 
ANUNŢ - Selecţie administrator TETAROM S.A.
- Formulare proces de recrutare şi selecţie
 
ANUNT - Concursul de proiecte de management pentru Muzeul Memorial ”Octavian Goga
- caiet de obiective
- regulament de organizare concurs
- anexa ROF
- stat de functii
- organigrama
- buget
- Rezultat selecţie dosare
- Rezultat prima etapa
- Rezultat concurs
- Rezultat final
 
 
ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 24.09.2019 la Compartimentul Administrare şi Funcţionare din cadrul Direcţiei de Administrare şi Exploatare a Stadionului „Cluj Arena”
 
ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 07.10.2019 la Biroul Administrare Patrimoniu
 
ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE in data de 12.09.2019 la Serviciul SSM-PSI, Logistic
 
ANUNT - EXAMEN DE PROMOVARE in data de 14.08.2019 la Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului "Cluj Arena", Compartiment Administrare şi Exploatare
 
ANUNŢ PUBLIC- Concurs de proiecte de management organizat pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradţonale Cluj
 
 ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE în data de 23.07.2019 la Directia de Administrare şi Exploatare a Stadionului "Cluj Arena",Compartiment Administrare şi Exploatare
 
ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE în data de 24.06.2019
 
ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE în data de 15.05.2019 la Serviciul ”Operaţional” din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj şi la Serviciul ”Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj” din cadrul Direcţiei Administraţie şi Relaţii Publice

ANUNŢ- CONCURS DE RECRUTARE în data de 14.05.2019 la Serviciul Managementul Proiectelor
 

ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 9.04.2019 la Serviciul Buget Local, Venituri
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 2.04.2019 la Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj – Biroul Exploatare Drumuri Judeţene.
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 12.03.2019 la Serviciul Managementul Proiectelor
 

ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE în data de 21.01.2019
 

ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 4.02.2019 la Serviciul Buget Local, Venituri
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 12.02.2019 la Serviciul Corp Control Preşedinte, Control Intern Managerial
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 6.02.2019 la Serviciul Resurse Umane


 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 10.01.2019 la aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 15.01.2019 la Serviciul Lucrări şi Achizţi Publice
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 08.01.2019 la Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, Serviciul Operaţional
 

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 09.01.2019 Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj
 
ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 14.12.2018 la Direcţia de Administrare şi Exploatare a Stadionului Cluj Arena

 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 13.12.2018 la Serviciul Tehnic, Situaţii de Urgenţă din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj.


 -ANUNŢ - CONCURS DE RECRUTARE în data de 13.12.2018 la Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică


 -ANUNŢ SELECŢIE ADMINISTRATORI

 


 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 28.11.218 la Compartimentul SSM - PSI din cadrul serviciului SSM-PSI, Logistic


 ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE in data de 26.11.2018 la Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj


 ANUNT- CONCURS DE RECRUTARE in data de 30.10.2018 la Serviciul Centrul National de Informare si Promovare Turistica Cluj

 ANUNT- CONCURS DE PROMOVARE in data de 18.10.2018

 ANUNT - CONCURS DE PROMOVARE in data de 16.10.2018

 ANUNT - Concurs de recrutare in data de 06.11.2018 la Serviciul Managementul Proiectelor