Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Comisia nr. 1 - Comisia juridică

              Are în sfera de competenţă următoarele domenii de activitate: relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice; juridic; de disciplină; exercitarea mandatelor aleşilor locali; organizarea şi funcţionarea Consiliului judeţean; organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului judeţean; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; evidenţa persoanelor; cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine; înfrăţirea cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate; aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi alte domenii care se aliniază cu domeniile precizate, compusă din 5 membri;

 1. doamna Chiorean Laura Elena-PRESEDINTE– consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat;
 2. domnul Sămărtean Iuliu -SECRETAR- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 3. doamna Marchiş Angela Felicia - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 4. domnul Mătuşan Vladimir - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat; 
 5. domnul Deák Ferencz - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Uniunii Democrate Maghiare din România.

Comisia nr. 2 - Comisia pentru buget-finanţe

       Are în sfera de competenţă următoarele domenii de activitate: buget local; împrumuturi; impozite şi taxe locale; investiţii; strategii, prognoze, proiecte şi programe de dezvoltare economico-socială; fonduri europene, precum şi alte domenii care se aliniază cu domeniile precizate, compusă din 5 membri;

 1. domnul Haiduc Ioan-Cristian PRESEDINTE-- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 2. domnul Szocs Endre -SECRETAR- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Uniunii Democrate Maghiare din România.
 3. domnul Groşan Nicolae-Giulian - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 4. domnul Luca Viorel - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat; 
 5. domnul Lăpuşan Remus-Gabriel - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat; 

Comisia nr. 3 - Comisia pentru urbanism

       Are în sfera de competenţă următoarele domenii de activitate: organizarea şi amenajarea teritoriului; proiectele de dezvoltare urbanistică generală; avizele, acordurile şi autorizaţiile; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură şi rezervaţiilor naturale, precum şi alte domenii care se aliniază cu domeniile precizate, compusă din 5 membri;

 1. domnul Sălătioan Vasile-PRESEDINTE-- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat;
 2. domnul Drăghici Dumitru-SECRETAR- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 3. domnul Felezeu Calin-Valentin - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 4. doamna Pop Ligia-Vasilica  - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 5. domnul Deák Ferencz - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Uniunii Democrate Maghiare din România;

Comisia nr. 4 - Comisia pentru patrimoniu

      Are în sfera de competenţă următoarele domenii de activitate: administrarea şi gestionarea patrimoniului aflat în domeniul public şi privat al judeţului; darea în administrare, concesionarea, închirierea, vânzarea, după caz, a bunurilor şi serviciilor publice de interes judeţean; organizarea şi funcţionarea instituţiilor, serviciilor, regiilor şi societăţilor de interes judeţean; exercitarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii; atribuirea de denumiri de obiective de interes judeţean, precum şi alte domenii care se aliniază cu domeniile precizate, compusă din 5 membri;

 1. domnul Andro Marinel-Ioan - PRESEDINTE- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 2. domnul Pop Petre - SECRETAR- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat;
 3. domnul Secara Dorel-Viorel – consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 4. domnul Nati Ariton - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat; 
 5. domnul Enyedi Tamás  - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Uniunii Democrate Maghiare din România.

Comisia nr. 5 - Comisia pentru sănătate

      Are în sfera de competenţă următoarele domenii de activitate: serviciile publice de interes judeţean privind sănătatea, asistenţă socială, protecţia copilului şi familia, precum şi alte domenii care se aliniază cu domeniile precizate, compusă din 5 membri;

 1. domnul Tuluc Călin Marin- PRESEDINTE– consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a  Partidului Naţional Liberal; 
 2. domnul Oprea Laurenţiu-SECRETAR - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat; 
 3. doamna Gîrboan Gabriela Mirela – consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 4. domnul Popovici Alin - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat;
 5. domnul Keizer Robert - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Uniunii Democrate Maghiare din România.


Comisia nr. 6 - Comisia pentru educaţie

     Are în sfera de competenţă următoarele domenii de activitate: serviciile publice privind educaţia; cultura; cultele religioase; tineretul; sportul, precum şi alte domenii care se aliniază cu domeniile precizate, compusă din 7 membri;

 1. domnul Balla Francisc-PRESEDINTE- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Uniunii Democrate Maghiare din România.
 2. doamna Hodorogea Anca-Cristina - SECRETAR- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 3. domnul Mărginean Andrei Dana – consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 4. doamna Marc Marinela - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 5. domnul Tuluc Călin-Marin - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 6. domnul Cuibus Valentin-Claudiu - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat; 
 7. domnul Bota Ioan – consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat; 

Comisia nr. 7 - Comisia pentru agricultură

      Are în sfera de competenţă următoarele domenii de activitate: agricultura; silvicultura; protecţia şi refacerea mediului; turismul, precum şi alte domenii care se aliniază cu domeniile precizate, compusă din 5 membri.

 1. domnul Lorinczi Zoltan-László-PRESEDINTE- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Uniunii Democrate Maghiare din România.
 2. domnul Simplicean Horea-Dan-SECRETAR- consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 3. domnul Bălaj Gheorghe-Marius - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 4. doamna Pop Ligia-Vasilica  - consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Naţional Liberal; 
 5. domnul Vitan Alexandru – consilier judeţean ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat.