Bilant

Bilanț 2018

Situații financiare trim. I 2018 partea I
Situații financiare trim. I 2018 partea II
Situații financiare trim. I 2018 partea III

Situații financiare trim. II 2018 partea I
Situații financiare trim. II 2018 partea II
Situații financiare trim. II 2018 partea III

Situații financiare trim. III 2018 partrea I
Situații financiare trim. III 2018 partea II
Situații financiare trim. III 2018 partea III

Bilanț 2017

Situații financiare trim.I 2017 partea I
Situații financiare trim.I 2017 partea II
Situații financiare trim.I 2017 partea III


Situatii financiare trim.II 2017 - partea I
Situatii financiare trim.II 2017 - partea II

Situatii financiare trim. III 2017 - partea I
Situatii financiare trim III 2017 - partea II
Situatii financiare trim. III 2017 - partea III

Situatii financiare trim. IV 2017 - partea I
Situatii financiare trim. IV 2017 - partea II
Situatii financiare trim. IV 2017 - partea III
Situatii financiare trim. IV 2017 - partea IV

Bilanț 2016

Situatii financiare trimestrul I 2016 - partea I
Situatii financiare trimestrul I 2016 - partea II

Situatii financiare trimestrul II 2016 - partea I

Situatii financiare trimestrul II 2016 - partea II

Situatii financiare trimestrul II 2016 - partea III

Situatii financiare trimestrul II 2016 - partea IV


Situatii financiare trimestrul III 2016 - partea I

Situatii financiare trimestrul III 2016 - partea II

Situatii financiare trimestrul III 2016 - partea III

 

Situatii financiare trimestrul IV 2016 - partea I

Situatii financiare trimestrul IV 2016 - partea II

Situatii financiare trimestrul IV 2016 - partea III

 

Bilanț 2015

Situatii financiare trimestrul I 2015 - partea I
Situatii financiare trimestrul I 2015 - partea II

Situatii financiare trimestrul II 2015 - partea I
Situatii financiare trimestrul II 2015 - partea II
Situatii financiare trimestrul II 2015 - partea III

Situatii financiare trimestrul III 2015 - partea I
Situatii financiare trimestrul III 2015 - partea II
Situatii financiare trimestrul III 2015 - partea III