Ș   

INVITAȚIE PARTICIPARE LA LICITAȚIE în data de 20 mai 2019, ora 12.00 în vederea închirierii unui spațiu cu destinația expresă de spațiu pentru desfășurarea de activități farmaceutice situat în imobilul din municipiul Cluj-Napoca, str. Traian

INVITAȚIE PARTICIPARE LA LICITAȚIE în data de 20 mai 2019, ora 12.00 în vederea închirierii unui spațiu cu destinația expresă de spațiu pentru desfășurarea de activități farmaceutice situat în imobilul din municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 26

- caiet de sarcini

- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 68/2012

- releveu- Traian Vuia, nr. 26

- extras CF- Traian Vuia, nr. 26