Ș   

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participaţi la procedura de atribuire - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

INVITAȚIE - Negociere fără publicarea prealabilăServicii de Asistentă tehnică - dirigenție de șantier pentru proiectul ”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - TRASEU REGIONAL TRANSILVANIA NORD, DRUMUL BISTRITEI , PRIN MODERNIZAREA DJ 172A (KM33+000 LA KM39+452), DJ 161G( KM0+000 LA KM 18+406) SI DJ 161(INTERSECTIA DN16)- GADALIN – BONȚIDA – DN1C (KM0+000 LA KM 16+933,100)”,  pentru LOT 2 - DJ 161 (intersecția DN 16)- Gadalin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 16+933,100)

- CAIET DE SARCINI

- FIȘĂ DATE

- MODEL CONTRACT

- FORMULARE