Ș   

Concurs de soluții (IT) – Cluj Smart Territory

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

CONCURS DE SOLUȚII (IT) – CLUJ SMART TERrITORY 

 

SCOPUL CONCURSULUI: 

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune propuneri în vederea dezvoltării, implementării și mentenanței unui sistem informatic integrat în cadrul proiectului SMART TERRITORY, compus din trei aplicații informatice: Atlas Teritorial, Ghișeu Unic, Digitalizare Arhivă, pentru atribuirea contractului de servicii. În urma concursului se va proceda la atribuirea contractului, prin procedura de negociere, cu concurentul declarant câștigător al concursului de către juriu. 

 

MIZA CONCURSULUI: 

Concursul își propune implicarea comunității din domeniul IT pentru a dezvolta împreună o soluție software inovatoare care să asigure digitalizarea administrației publice de la nivelul Consiliului Județean Cluj, în scopul de a debirocratiza radical relația cetățean - instituție publică, de a ridica nivelul serviciilor la standardele erei digitale și de a rupe bariera mentală a reticenței administrației la schimbări inovative. 

Prin concurs se urmărește achiziționarea unor servicii de dezvoltare, implementare și mentenanţă a unui sistem informatic integrat în cadrul proiectului SMART TERRITORY, compus din trei aplicații informatice: Atlas Teritorial, Ghișeu Unic, Digitalizare Arhivă, care să aibă o grafică unitară, o arhitectură actuală și funcționalități interconectate și interoperabile. Dezvoltarea, implementarea și mentenanța sistemului integrat este considerate, de către promotor, un demers de parteneriat și drept urmare tema de concurs prezintă elementele minimale care să conducă la alegerea celei mai bune soluții din cele prezentate în concurs, urmând ca toate cerințele funcționale și detalierea soluțiilor propuse să fie realizate cu câștigătorul concursului, prin aportul ambelor părți. 

Concurenții sunt invitați să convingă că vor avea abilitatea să dezvolte din propunerile de concurs un sistem informatic integrat modern, inovator, funcțional care să corespundă cerințelor promotorului. Câștigătorul va contracta cu Consiliul Județean Cluj – Județul Cluj serviciile de dezvoltare, implementare și mentenanţă a unui sistem informatic integrat în cadrul proiectului SMART TERRITORY, compus din trei aplicații informatice: Atlas Teritorial, Ghișeu Unic, Digitalizare Arhivă. Termenii și condițiile contractului se vor negocia între câștigător și promotor pe baza modelului din documentaţia de atribuire. 

 

JURIUL este format din 7 titulari și 2 supleanți: 

Membri titulari: 

  1. Andreea TĂNASE
  2. Cristian BEJENARIU
  3. Titus MAN
  4. Sebastian PRESECAN
  5. Claudiu-Daniel SALANȚĂ
  6. Valentin JUCAN
  7. Marin Claudiu IUGA

 Membri supleanți: 

  1. Ștefan BILAȘCO
  2. Emil TAMAS

 CALENDAR: 

Lansarea oficială a concursului  

Data Publicării in SEAP  

Data limită primire întrebări Runda 1  

20 iunie 2020  

Data limită răspuns întrebări Runda 1  

27 iunie 2020  

Data limită primire întrebări Runda 2  

10 iulie 2020  

Data limită răspuns întrebări Runda 2  

21 iulie 2020  

Data limita Predare propuneri  

3 august 2020, ora 16.00  

Analiză preliminară propuneri (verificare comisie tehnică)  

4, 5 august 2020  

Jurizare propuneri  

6, 7, 8 august 2020  

Anunț oficial câștigător  

10 august 2020  

Publicarea Rezultatelor  

10 august 2020  

Data limită depunere contestații  

10 zile de la comunicarea rezultatului procedurii  

(20 august 2020)  

 

PREMIU: 

Concursul de soluții are un singur premiu și anume premiul întâi care constă în contractul de servicii cu valoare estimată la nivelul sumei de 2.897.697,48 lei, fără TVA. 

 

DOCUMENTAȚIA DE CONCURS: 

Regulamentul concursului, tema de concurs si anexele, formularele și alte documente se pot descărca accesând linkul următor:  

Anexa 1

Anexa 2

Raspunsuri intrebari primite in prima runda