Ș   

Raport lunar privind lucrările și cheltuielile la nivelul Consiliului Județean Cluj aferent lunii NOIEMBRIE

Raport lunar privind lucrările și cheltuielile la nivelul Consiliului Județean Cluj aferent lunii NOIEMBRIE

 

Lucrări de investiţii şi modernizare (în diferite faze sau stadii de lucrări):

 1. Drumul Bistriței, Lot 2, DJ 109 Așchileu – limită Sălaj;
 2. Drumul Bistriței, Lot 1, DJ 109 Răscruci – Borșa – Vultureni;
 3. Drumul Bistriței, DJ 161 Gădălin – Bonțida;
 4. DJ 161C Iclod – Aluniș;
 5. DJ 108N Aghireș - limită cu județul Sălaj;
 6. DJ 107L Petreștii de Jos – Lita.

Lucrări de întreținere:

 1. DJ 103G Moldovenești – Podeni – limita cu județul Alba: așternere strat de balast stabilizat și asfaltare;
 2. DJ 150 Viișoara – Bolduț – Boian – Soporul de Câmpie: plombări, burdușiri, asfaltare pe sectoare;
 3. DJ 109S (DJ 109A) – Deușu – Sânmărtin – Giula: așternere strat de balast stabilizat;
 4. DJ 107P (DN 1) Gilău – Someşul Rece – Mărişel – DN 1R: asfaltare pe sectoare;
 5. DJ 107M Luna de Sus (DN1) – Săvădisla – Băişoara – Buru – limită cu judeţul Alba: plombări, burdușiri, reparații, asfaltare pe sectoare;
 6. DJ 109A Vultureni – Panticeu – Recea Cristur – Dealul Jurcii: plombări, burdușiri, reparații, asfaltare pe sectoare;
 7. DJ 103H Bologa – Săcuieu: plombări, burdușiri;
 8. DJ 161G Căianu (pe raza localității): asfaltare.

 

SITUAȚIA PLĂȚILOR ÎN LUNA NOIEMBRIE 2019

 1. Proiecte finanțate din POR 2014-2020 pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor județene 6.078.610,77 lei.
 2. Lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene 7.608.558,93 lei.
 3. Plăți aferente lunii noiembrie pentru lucrările din cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor – SMID 1.701.733,69 lei.