Ș   

INVITAȚIE PARTICIPARE LA LICITAȚIE în data de 11 iunie 2019, ora 12.00 în vederea închirierii unui spațiu cu destinația de spațiu cu destinație cabinet medic de familie, situat în imobilul din mun. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 26

INVITAȚIE PARTICIPARE LA LICITAȚIE în data de 11 iunie 2019, ora 12.00 în vederea închirierii unui spațiu cu destinația cabinet medic de familie situat, în imobilul din mun. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 26

- caiet de sarcini

- Hotararea nr. 68/2012

- releveu

- extras CF