Ș   

Direcția Administrație și Relații Publice

Director: LIGIA CÎINEANU
Tel: 0372/640058, Int. 156, Etaj 1 Camera 102

Atribuții    PDF    WORD


SERVICIUL RELAȚII PUBLICE
Șef serviciu: Alin-Ciprian IUGA
Tel: 0372/640045; Fax: 0372/640046, Int. 145, Parter, Camera 4
E-mail: infopublic@cjcluj.ro Tel.cetățeanului: 0800 410 999


Consilieri:

Ovidiu-Alin Raț
Smaranda-Mariana Tripon (Concediu de maternitate)
Tel: 0372/640045; Fax: 0372/640046, Int. 145, Parter, Camera 4

Consilieri:
Marius Lakatos-Iancu
Alina-Elena Istrate
Alexandra-Teodora Ionaș
Alexandrina-Gilda Moldovan
Tel/Fax: 0372/640046;  Int. 146, Parter, Camera 4


Consilier:
Liliana-Daniela Mureșan
Tel/Fax: 0372/640088;  Int. Parter, Camera 6


Consilier:
Cristian-Partenie Bara
Sediul DADPP - Telefon: 0264/598801


Registratură
Tel/Fax: 0372/640063;  Int. 163, Parter, Camera 1

Atribuții      PDF  WORD

 

Programul de lucru cu publicul al structurilor responsabile de asigurarea activității pentru relațiile cu publicul:
- Serviciul Relații Publice - camera 3-4, parter - înregistrarea actelor

Luni, Marti, Joi și Vineri: 7.30 - 16.30
Miercuri: 7.30 - 18.30

Formulare tip:
Cerere informaţii de interes public- Legea nr.544/2001                    PDF    WORD
Reclamaţie administrativă (1) - Legea nr. 544/2001                         PDF    WORD
Reclamaţie administrativă (2) - Legea nr. 544/2001                         PDF    WORD
Cerere de practică profesională pentru studenţi                               PDF    WORD
Petiţie                                                                                                PDF    WORD

Realizarea de copii de pe documentele care constituie informaţii de interes public WORD

 


SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, ATOP
Șef serviciu: Ionela-Maria PINTICAN
Tel: 0372-640031; Tel/Fax: 0372-640047, Int. 231 Etaj IV, Cam. 406/407
E-mail: administratiepublica@cjcluj.ro

 

Consilieri:
Călin-Cornel Archiudean
Mihaela-Cristina Bișcovan
Tel: 0372/640031, Int. 231, Etaj IV, Camera 406


Consilier:
Gabriela Moldovan
Tel: 0372/640047, Int. 147, Etaj IV, Camera 406

Consilier:
Maria - Ruxandra Tiecar  (Concediu de maternitate)
Tel: 0372/6400015, Int. 115, Etaj I, Camera 101


Consilieri:
Lavinia-Gina Grecu
Monica-Crenguța Berende
Cora-Medeea Kovacs
Andrei Szegedi - Camera Media Tel: 0372/640099 Int. 341
Consilier juridic: Ioan Iușan
Tel: 0372/6400053, Int. 153, Etaj IV, Camera 407

Atribuții      PDF   WORD

 


SERVICIUL CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ CLUJ
Șef serviciu : Ana-Raisa LOȘONȚI
Str. Memorandumului, nr. 21, Tel/Fax: 0264/450410
E-mail: contact@cniptcluj.ro
Facebook: https://www.facebook.com/ClujTourism/


Agent de turism:
Patricia - Maria Lup
Ghid turistic:Claudiu - Gabriel Enache
Agent de turism:Lucian - Radu Topan
Informatician: Florina -Teodora Mureșanu
Specialist marketing: Emanuela-Maria Luca

Atribuții      PDF   WORD

 

Progamul de funcționare al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Cluj

       Perioada MAI-SEPTEMBRIE                                  Perioada OCTOMBRIE-APRILIE
Luni- Vineri : 09.00-19.00                                                    Zilnic: 09.00-17.00

            Sâmbătă-Duminică: 09.00 - 17.00                                                                                              

Facebook


Formulare tip:
 
Cerere tur ghidat  - Limba română

Formular cerere materiale informative
Cerere limba romana agentii județ
Cerere limba romana agentii municipiu
Cerere limba romana persoana fizice municipiu
Cerere limba romana persoane fizice județ

Taxe speciale pentru promovare turistică WORD