Ș   

Direcţia Administraţie şi Relaţii Publice

Director: LIGIA CÎINEANU
Tel: 0372/640058, Int. 156, Etaj 1 Camera 102

Atribuţii    PDF    WORD


SERVICIUL RELAŢII PUBLICE
Şef serviciu: Alin-Ciprian IUGA
Tel: 0372/640045; Fax: 0372/640046, Int. 145, Parter, Camera 4
E-mail: [email protected] Tel.cetăţeanului: 0800 410 999


Consilieri:

Ovidiu-Alin Raţ
Smaranda-Mariana Tripon (Concediu de maternitate)
Tel: 0372/640045; Fax: 0372/640046, Int. 145, Parter, Camera 4

Consilieri:
Marius Lakatos-Iancu
Alina-Elena Istrate
Alexandra-Teodora Ionaş
Alexandrina-Gilda Moldovan
Tel/Fax: 0372/640046;  Int. 146, Parter, Camera 4


Consilier:
Liliana-Daniela Mureşan
Tel/Fax: 0372/640088;  Int. Parter, Camera 6


Consilier:
Cristian-Partenie Bara
Sediul DADPP - Telefon: 0264/598801


Registratură
Tel/Fax: 0372/640063;  Int. 163, Parter, Camera 1

Atribuţii      PDF  WORD

 

Programul de lucru cu publicul al structurilor responsabile de asigurarea activităţii pentru relaţiile cu publicul:
- Serviciul Relaţii Publice - camera 3-4, parter - înregistrarea actelor

Luni, Marti, Joi şi Vineri: 7.30 - 16.30
Miercuri: 7.30 - 18.30

Formulare tip:
Cerere informaţii de interes public- Legea nr.544/2001                    PDF    WORD
Reclamaţie administrativă (1) - Legea nr. 544/2001                         PDF    WORD
Reclamaţie administrativă (2) - Legea nr. 544/2001                         PDF    WORD
Cerere de practică profesională pentru studenţi                               PDF    WORD
Petiţie                                                                                                PDF    WORD

Realizarea de copii de pe documentele care constituie informaţii de interes public WORD

 


SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, ATOP
Şef serviciu: Ionela-Maria PINTICAN PERȘINARU
Tel: 0372-640031; Tel/Fax: 0372-640047, Int. 231 Etaj IV, Cam. 406/407
E-mail: [email protected]

 

Consilieri:
Călin-Cornel Archiudean
Mihaela-Cristina Bişcovan
Tel: 0372/640031, Int. 231, Etaj IV, Camera 406


Consilier:
Gabriela Moldovan
Tel: 0372/640047, Int. 147, Etaj IV, Camera 406

Consilier:
Maria - Ruxandra Tiecar  (Concediu de maternitate)
Tel: 0372/6400015, Int. 115, Etaj I, Camera 101


Consilieri:
Lavinia-Gina Grecu
Monica-Crenguţa Berende 
Consilier juridic: Ioan Iuşan
Tel: 0372/6400053, Int. 153, Etaj IV, Camera 407

 

Andrei SzegediCamera Media Tel: 0372/640099 Int. 341

Atribuţii      PDF   WORD

 


SERVICIUL CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CLUJ
Şef serviciu : Ana-Raisa LOŞONŢI
Str. Memorandumului, nr. 21, Tel/Fax: 0264/450410
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/ClujTourism/


Agent de turism:
Patricia - Maria Lup
Ghid turistic:Claudiu - Gabriel Enache
Agent de turism:Lucian - Radu Topan
Informatician: Florina -Teodora Mureşanu
Specialist marketing: Emanuela-Maria Luca

Atribuţii      PDF   WORD

 

Progamul de funcţionare al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj

       Perioada MAI-SEPTEMBRIE                                  Perioada OCTOMBRIE-APRILIE
Luni- Vineri : 09.00-19.00                                                    Zilnic: 09.00-17.00

            Sâmbătă-Duminică: 09.00 - 17.00                                                                                              

Facebook


Formulare tip:
 
Cerere tur ghidat  - Limba română

Formular cerere materiale informative
Cerere limba romana agentii judeţ
Cerere limba romana agentii municipiu
Cerere limba romana persoana fizice municipiu
Cerere limba romana persoane fizice judeţ

Taxe speciale pentru promovare turistică WORD