Ș   

       

Avizele eliberate de D.A.D.P.P. se vor ridica în fiecare luni între orele 8.00-11.00 la sediul Consiliului Judeţean, Calea Dorobanților 106 registratură  


Programul registraturii Consiliului Județean Cluj în perioada 18.03-16.04.2020 


Luni - Vineri: 8.00 - 11.00

  *În conformitate cu prevederile art. 5 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 121 din 18 Martie 2020

Tel. +40 372 64.00.00;

Fax +40 372 64.00.70;

 

E-mail: infopublic@cjcluj.ro  

Conturi CJC 

Valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice se menţine pe perioada stării de urgenţă. Adică, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire, avize, cărţi de identitate, permise de conducere, autorizaţii de funcționare şi altele asemenea, nu o să expire pe perioada stării de urgenţă, valabilitatea acestora fiind extinsă pe toată perioada instituirii stării de urgenţă (30 de zile începând cu data de 16.03.2020)  


  * Conform decretului Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţ ă pe teritoriul României art. 14 Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.

Pentru documentaţiile de Urbanism şi avizări D.A.D.P.P.

Vă rugăm ataşaţi CD/STICK cu documentaţia SCANATĂ

 

Alte documente ulterioare aferente acestor documentaţii se transmit pe e-mail:

    * Urbanism urbanism@cjcluj.ro

    * Avizări D.A.D.P.P. office.dadpp@cjcluj.ro şi liviu.hincu@cjcluj.ro