Ș   

Valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice se menţine pe perioada stării de urgenţă. Adică, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire, avize, cărţi de identitate, permise de conducere, autorizaţii de funcționare şi altele asemenea, nu o să expire pe perioada stării de urgenţă, valabilitatea acestora fiind extinsă pe toată perioada instituirii stării de urgenţă (30 de zile începând cu data de 16.03.2020)  


  * Conform decretului Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţ ă pe teritoriul României art. 14 Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.

Pentru documentaţiile de Urbanism şi avizări D.A.D.P.P.

Vă rugăm ataşaţi CD/STICK cu documentaţia SCANATĂ

 

Alte documente ulterioare aferente acestor documentaţii se transmit pe e-mail:

    * Urbanism urbanism@cjcluj.ro

    * Avizări D.A.D.P.P. office.dadpp@cjcluj.ro şi liviu.hincu@cjcluj.ro