Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 24 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Ziua Asistentului Maternal Profesionist

Ziua Asistentului Maternal Profesionist

                                                                                         

                                                      CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Ziua Asistentului Maternal Profesionist


      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, instituţie publică de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, Serviciul Management de Caz Protecţie Specială Copii în Servicii de tip Familial, Asistenţă Maternală, Tutele organizează în data de 29.11.2011 orele 10.00 – 16.00, la sediul instituţiei, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39, cu ocazia Zilei Asistentului Maternal Profesionist o masă rotundă între specialişti care să aducă în prim plan evoluţia şi perspectiva în asistenţa maternală profesionistă.
      Evenimentul are ca temă „Asistenţa maternală la 15 ani – evoluţie şi perspectivă” şi constă într-o întâlnire de lucru la care vor participa asistenţi sociali şi psihologi din cadrul serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC Cluj,  Sălaj,  Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Bihor. La întâlnire se vor dezbate teme de actualitate, bune practici specifice domeniului asistenţei maternale.
      Asistentul maternal este profesionistul, angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) care prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, asigură creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primeşte în plasament. Această profesie a apărut din necesitatea promovării în practică a protecţiei copilului prin alternative de tip familial. Este o măsură de îngrijire temporară, planificată care oferă copilului posibilitatea de a trăi într-un mediu familial în timp ce se lucrează pentru identificarea unei soluţii permanente pentru el (reintegrare sau adopţie). Datorită noutăţii profesiei definirea funcţiilor asistentului maternal profesionist s-a făcut prin acte normative aprobate, luând în considerare experienţa altor ţări în ocrotirea copilului prin sistemul „foster-care” sau „famille d’accueil” şi nu în ultimul rând ţinând cont de specificul nostru social, economic şi cultural.
      La nivelul judeţului Cluj programul de Asistenţă Maternală a demarat în anul 1996  sub forma programului pilot „Familii Foster-Care” prin colaborarea dintre Centrul de Sprijin Familial şi Ocrotirea Copilului care funcţiona în cadrul Consiliului Judeţean Cluj şi Fundaţia „Pentru Copii Noştri” – Bucureşti care a asigurat suportul financiar pentru derularea programului dar totodată şi pregătirea asistenţilor sociali care urmau să-şi desfăşoare activitatea în cadrul programului.
     În urma publicităţii făcute în mass-media şi prin implicarea autorităţilor din unităţile administrativ teritoriale, la sfârşitul anului 1997  existau un număr de 5 familii foster. La 15 ani de la demararea programului, la nivelul direcţiei Cluj există un număr de 144 asistenţi maternali profesionişti la care sunt plasaţi 206 copii ( la data 31.10.2011). De la începutul programului şi până în prezent au beneficiat de protecţie specială prin plasament la asistent maternal un număr de 740 copii  aflaţi în dificultate
      Alinierea legislaţiei ţării noastre la legislaţia europeană a determinat modificări semnificative  în domeniul protecţiei drepturilor copilului, modificări care s-au concretizat în timp prin apariţia  Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată şi modificată prin Legea 108/1998, Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, incluzând printre alte modalităţi de protecţie şi plasamentul la asistentul maternal profesionist.
 

Biroul de presă
28.11.2011