Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Workshop SMART+

Workshop SMART+

                                   CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Workshop de capitalizare în cadrul Proiectului SMART+


     Consiliul Judeţean Cluj a organizat ieri, 4 decembrie 2012, cel de-al doilea workshop de capitalizare în cadrul proiectului SMART+. Coordonatori regionali, membri ai Comitetului Strategic de Experţi, beneficiarii subproiectelor regionale şi reprezentanţi ai grupurilor ţintă s-au întâlnit pentru a discuta şi analiza exemplele de bune practici identificate în domeniul inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor.
     În timpul întâlnirii, reprezentanţii subproiectelor din Judeţul Cluj – TREC, STP, IART Territories, regioNet şi SMEGoNet – au prezentat un set de bune practici care au fost identificate în cadrul subproiectelor a căror implementare a contribuit la îmbunătăţirea capacităţii de inovare a întreprinderilor şi creşterea competitivităţii regiunilor. Rezultatele celor două workshop-uri de capitalizare, respectiv bunele practici identificate vor constitui baza elaborării Cartei SMART+ pentru I.M.M.-uri şi a planurilor regionale de implementare.
     Reamintim faptul că proiectul SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională  INTERREG IV C şi se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013). 
     Scopul proiectului este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor. 
      Obiectivele proiectului SMART+ includ:
- Facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în cadrul reţelelor şi clusterelor;
- Asigurarea unui mai bun acces la cercetare şi dezvoltare tehnologică şi la partenerii de afaceri;
- Dezvoltarea strategiilor pentru comercializarea ideilor inovative;
- Îmbunătăţirea capacităţilor angajaţilor din cadrul IMM-urilor pentru activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică şi gestionarea inovării prin instruire şi cu sprijinul experţilor.
     Partenerii implicaţi în proiect sunt: Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania – lider de proiect; Regiunea Leipzig din Germania; Regiunea Malopolska din Polonia; Regiunea Macedonia de Vest din Grecia; Consiliul Judeţean Cluj; Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria.


 Biroul de presă
 05.12.2012