Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Vineri, 19 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Workshop capitalizare Proiect SMART+

Workshop capitalizare Proiect SMART+

 

                                                                                                    

                                 CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Workshop de capitalizare în cadrul Proiectului SMART+


       Consiliul Judeţean Cluj a organizat astăzi, 28 februarie 2013, cel de-al treilea şi ultimul workshop de capitalizare realizat în cadrul proiectului SMART+. Coordonatori regionali, membri ai Comitetului Strategic de Experţi şi beneficiarii subproiectelor regionale s-au întâlnit pentru a discuta şi analiza exemplele de bune practici identificate în domeniul inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor.
        Astfel, principalele puncte pe agenda workshop-ului de capitalizare au fost prezentarea celor 18 bune practici identificate la nivelul proiectului SMART+, evaluarea şi selecţia acestora conform metodologiei privind schimbul de experienţă între regiunile partenere din cadrul SMART+, aspecte privind transferul bunelor practici între regiunile partenere, prezentarea rezultatelor obţinute prin implementarea subproiectelor şi a evenimentelor de diseminare a acestor rezultate ş.a.
      „Participarea Consiliului Judeţean Cluj la acest proiect este cu atât mai utilă şi mai relevantă cu cât, atât din punct de vedere al teoriilor economice cât şi în practică, s-a constatat faptul că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă sectorul cel mai dinamic al economiei, cu cel mai rapid ritm de creştere economică dar şi cu o capacitate de adaptare şi reprofilare crescută. De asemenea, principalele avantaje pe care implementarea celor cinci subproiecte le determină la nivelul judeţului Cluj sunt legate, în principal, de preluarea de la partenerii externi şi diseminarea unor modele de succes în domeniul inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice în general, al interconectării mediilor de afaceri, înfiinţării parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, folosirii energiilor regenerabile sau promovării turistice în special, toate acestea reprezentând priorităţi strategice pentru judeţul Cluj” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.
      Exemplele de bune practici au fost identificate în cadrul subproiectelor la care au participat şi instituţii/organisme publice/de drept public din judeţul Cluj (ADR Nord – Vest, Institutul de Cercetări pentru documentaţie Analitică, Facultatea de Business - UBB, Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie Cluj-Napoca). Astfel, cele cinci subproiecte finanţate sunt:
- TREC (Trans-national Renewable Energy Cluster) având ca scop crearea unui cluster transnaţional în domeniul energiei regenerabile format din reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetare şi autorităţi publice din judeţul Cluj, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia şi Regiunea Saxonia din Germania;
-  STP (Partnership for establishment of Science and Technology Parks in Eastern Europe), având ca scop transferul de bune practici, metodologie şi management de structuri de sprijin pentru afaceri şi cercetare în vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic în locaţiile: Cluj-Napoca, Burgas în Bulgaria şi Ptolemais în Grecia, sub îndrumarea Parcului Tehnologic Walqa din Regiunea Aragon, Spania.
- SMEGoNET (SME Go Global Networks), vizează facilitarea internaţionalizării afacerilor, accesul la servicii de cercetare şi cooperare între regiunile partenere: Malopolska din Polonia, Aragon din Spania, Macedonia de Vest din Grecia şi  judeţul Cluj din Romania.
- IART Territories (Innovative and responsible tourism territories), având ca scop impulsionarea inovării în activităţile cu destinaţie turistică, prin transfer de bune practici şi cooperare, instruire a operatorilor şi a ofertei turistice zonale şi dezvoltarea unei platforme integrate on-line destinată promovării turistice.    
- REGIONET (Clusters and networks as successful drivers – guiding regions to competitiveness and innovation), având ca scop transferul de expertiză în managementul reţelelor şi al clusterelor, promovarea cooperării între mediul de afaceri şi cercetare din regiunile partenere şi aplicarea bunelor practici prin crearea la finalul proiectului a unui cluster la Cluj-Napoca. 
       Reamintim faptul că proiectul SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională  INTERREG IV C şi se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013).
      Scopul proiectului este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor. 
       Obiectivele proiectului SMART+ includ:
- Facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în cadrul reţelelor şi clusterelor;
- Asigurarea unui mai bun acces la cercetare şi dezvoltare tehnologică şi la partenerii de afaceri;
- Dezvoltarea strategiilor pentru comercializarea ideilor inovative;
- Îmbunătăţirea capacităţilor angajaţilor din cadrul IMM-urilor pentru activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică şi gestionarea inovării prin instruire şi cu sprijinul experţilor.
      Rezultatele workshop-urilor de capitalizare, respectiv bunele practici identificate vor constitui baza elaborării Cartei SMART+ pentru I.M.M.-uri şi a planurilor regionale de implementare.

Biroul de presă
28.02.2013