Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 20 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Verificari situatie drumuri judetene

Verificari situatie drumuri judetene

                                                                      

                       CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă

Ref: Verificări situaţie drumuri judeţene

 Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Radu Bica, a verificat astăzi, 22.09.2009, situaţia lucrărilor în derulare pe unele dintre sectoarele de drumuri judeţene. Au fost vizate lucrările care se desfăşoară pe DJ 108 M, zona Surduc – Buru, precum şi drumul judeţean Valea Ierii – Caps, sectoare unde se execută lucrări de aplicare de covor asfaltic. “Probleme mai mari au fost semnalate în zona comunei Săvădisla, în localităţile Liteni, Vlaha şi Săvădisla unde, datorită traficului greu generat de lucrările pentru autostradă, drumul a cedat în anumite porţiuni. În aceste localităţi situaţia e îngreunată şi de faptul că se execută lucrări de introducere a sistemului de apă/canal. Când aceste lucrări vor fi finalizate vom trece la reparaţii şi plombări, iar atunci când se vor finaliza lucrările la porţiunea învecinată a autostrăzii, drumul va intra în reparaţii capitale”, a afirmat vicepreşedintele CJ, d-nul Radu Bica.

LUCRĂRI CARE SE EXECUTĂ  ÎN ACEST MOMENT PE DRUMURILE
                                       JUDEŢENE ŞI COMUNALE


1. Pregătire pentru reciclare pe DJ 161 G: Sucutard – Chiriş, km 0+000- 4+280
                 - cilindrat  balast
                 - aprovizionat şi asternut balast
2. Covor asfaltic pe DJ 161 G: Sucutard – Chiriş – Palatca, km 4+280 – 10+885
                 - completare acostamente cu balast
3. Pregătire pentru reciclare pe DJ 161 A: Iuriu de Câmpie–tronson IV, km 16+885 -19+040
                 - aşternere piatră brută şi balast în casete
4. Cosirea vegetaţiei ierboase pe DJ 109 C, km 1+400 – 3+000
5. Pregătire pentru tratamente pe DJ 161 E Târguşor – Diviciorii Mari, km 0+000 – 5+000
                  - plombări cu emulsie (lucrare în garanţie)
6. Întreţinerea drumurilor pietruite cu adaos de material pietros, DJ 161:
                  - reprofilare carosabil – km 44+100 – 47+100
                 - aprovizionat şi împrăştiat balast
7. Lucrări de pregătire pe DJ 161 B: Turda, tronson I, km 24+544-25+720
     - km 25+335 – 25+360 St. – cofraje
                                                 – beton la santuri
                                                 – strat drenant cu grosime de 10 cm
8. Covor asfaltic pe DJ 107 J: Valea Ierii – Caps, km  12+270 – 15+635
     - km 14+120 - săpătură podeţe
                           - cofraje la podeţe
                           - turnat beton C12/15
     - km 14+000 – 14+954 St.+Dr. – covor asfaltic BAD 25
9. DJ 107 M, km 31+350 -34+350
     - km 32+550 – 32+650 St. –  curăţirea şanturilor şi rig. – mec.
                                                –  decolmatarea şanţurilor – man.
     - km 31+350 – 31+450      – burduşiri
10. Lucrări de pregătire pentru reciclare pe DJ 161 A: Iuriu de Campie, tronson V, km  
    19+040 - 22+610:
         - fundaţie din balast la drumuri laterale
11. DJ 109 S: Vechea(DJ 109 A)- Deuşu- Giula – lucrări de pregătire pentru reciclare
12. Covor asfaltic pe DJ 103 K: DN1 - Râşca, km 9+435 - 27+955
                   - covor asfaltic 6 cm - km 23+889 – 24+900 St.
                   - săpătură şanturi – km 27+120 – 27+500 St.+Dr.
                    - completare acostamente cu balast, km 17+000 – 18+065, St.+Dr.
13. Pregătire pentru reciclare DC 129: DJ 103 H - Rogojel
                   - elevaţie zid sprijin, km 5+021
                   - regularizare curs apă, km 5+430
14. Covor asfaltic pe DJ 108 C: Răchiţele, km 59+000 – 61+800
                   - covor asfaltic – binder – km 59+030 – 59+450
                   - completare acostamente, km 61+000 – 61+450

In data de 21.09.2009 s-au  executat:

1. Pregătire pentru reciclare pe DJ 161 A: Iuriu de Câmpie – tronson IV, km 16+885 –
    19+040
          -   aşternere piatră brută şi balast în casete
          - podeţ Φ1400,km 16+885–turnat beton timpan stînga, C8/10-2.08mc, C12/15-8.34mc
2. Pregătire pentru reciclare pe DJ 161 K
          - cilindrat balast
          - aprovizionat şi aşternut balast – 132 mc
3. Covor asfaltic pe DJ 161 G: Sucutard – Chiriş – Palatca, km 4+280 – 10+885
          - completare acostamente cu balast – 55 mc
4. Cosirea vegetaţiei ierboase pe DJ 109 C, km 3+000–5+400, km 6+900-9+000 - 67.5 smp
5. Intreţinerea drumurilor pietruite cu adaos de material pietros, DJ 161:
          - reprofilare carosabil – km 44+100 – 44+100 – 150 smp
          - aprovizionat şi împrăştiat balast – 18 mc
6. Lucrări de pregătire pe DJ 161 B-Ploşcoş-Turda, tronson I, km 25+487 – 25+517
       - km 25+360 – 25+383  - cofraje –  7.41 mp
                                              - beton la şanţuri – 5.0 mc
                                             - strat drenant cu grosime de 10 cm – 48.3 mp
       - km 25+260 – 25+323 – săpătură şant – 0.35 smc
7. Lucrări de pregătire pentru reciclare pe DJ 161 A: Iuriu de Campie, tronson V,
km  
    19+040 - 22+610:      - fundaţie din balast la drumuri laterale – 133 mc
8. Covor asfaltic pe DJ 107 J: Valea Ierii – Caps, km  12+270 – 15+635
     - km 13+980 - săpătură podeţe – 7 mc
                          - cofraje la podeţe  – 12 mp
     - km 14+980 – 15+635 St., km 15+013 – 15+635 Dr. – covor asfaltic BAD 25 – 300 to
9. DJ 107 M: Surduc, km 31+350 -34+350
    - km 32+450 – 32+520 St - curăţirea sant.şi rig. – mec–  63 mc
    - km 32+920 – 33+010 St - decolmatarea sant. – man – 27 mc
10. Lucrări de pregătire pentru reciclare pe DJ 109 S: Vechea(DJ 109 A)- Deuşu- Giula
11. Covor asfaltic pe DJ 103 K: DN1 - Râşca, km 9+435 - 27+955
      - covor asf. 6 cm- km 23+841–24+897 Dr. – 2640 mp, 372.2 to
      - plombări cu BA 16 - 4 cm - km 23+841 – 24+897 Dr. – 132 mp, 12.4 to
      - săpătura şanţuri - km 26+385 – 26+600 St. – 77.40 mc
                                   - km 26+690 – 26+940 St. – 90 mc
                                   - km 27+100 – 27+120 St. – 7.2 mc
                                   - km 26+383 – 26+513 Dr. – 46.8 mc
                                   - km 26+600 – 26+690 Dr. – 32.4 mc
                                   - km 26+840 – 27+120 Dr. – 100.8 mc
12. Pregătire pentru reciclare DC 129: 103 H - Rogojel
          - elevaţie zid sprijin, km 5+021 – 6 mc
          - regularizare curs apă, km 5+430 – 60 ml
13. Covor asfaltic pe DJ 108 C: Răchiţele, km 59+000 – 61+800 
           - completare acostamente - 30 mc
           - covor asfaltic – binder - km 59+450 – 59+830 - 360 to

Biroul de presă
22.09.2009