Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 23 Februarie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Programe > Tetarom IV

Tetarom IV

Comunicat de presă

                                                                                                                                                                          26.04.2013

 

 

PARC INDUSTRIAL TETAROM IV 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Parteneriatul între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Cluj şi Unitatea administrativ-teritorială Comuna Feleacu, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nr. 3665/29.03.2013 pentru proiectul „PARC INDUSTRIAL TETAROM IV”. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor în zona metropolitană Cluj-Napoca. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Crearea infrastructurii de bază necesară funcţionării unui parc industrial prin realizarea următoarelor lucrări: platforme şi drumuri, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, reţele de alimentare cu gaz, racord electric de la reţelele  de 110 kV şi 20 kV şi staţie de transformare, hală IMM, clădire de birouri
  2. Pregătirea unei infrastructuri şi a condiţiilor care să stimuleze dezvoltarea altor activităţi economice din sectorul producţiei, depozitării, tranzitului de marfuri şi al altor industrii de înaltă tehnologie, condiţia expresă fiind ca activităţile economice găzduite să fie nonpoluante.
  3. Pregătirea infrastructurii necesare în vederea creării premiselor dezvoltării de activităţi economice în scopul producerii de energie electrică prin metode nepoluante. 

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 54.912.262,01 lei.   

Valoarea totală eligibilă este de 34.963.454,20 lei, din care:

         14.335.016,22 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (41,00%)

          3.146.710,88 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (9%)

         17.481.727,10 lei cofinanţare eligibilă a Consiliului Judeţean Cluj (50%)  

Valoarea neeligibilă este de 19.948.807,81 lei, inclusiv TVA 

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ este de 17.481.727,10 lei 

Beneficiari direcţi:

         Potentiali Investitori locali şi străini;

      Societăţi comerciale care dezvoltă activităţi de producţie de dimensiuni mici şi medii;

         Firme de start-up pentru a căror activitate spaţiile oferite sunt corespunzătoare;

         Consiliul Judeţean Cluj ;

         Consiliul Local al comunei Feleacu

         Administratorul Parcului Industrial;

Beneficiari indirecţi:

         Comunitatea locală;

         Statul român - prin impozitele colectate

 

Durata de implementare a proiectului 28 luni: 30.03.2013 – 29.07.2015

Date de contact: 

UIOREANU Horea-Dorin

BALEA NICOLAE

Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj

Primar al Comunei FELEACU

Telefon: 0372-64.00.00

Tel: 0264-237097

Fax: 0372-64.00.70

Fax:  0264-237097

e-mail: cjc@cjcluj.ro

e-mail: primaria_feleacu@yahoo.com

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

 

  PREZENTARE