Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Tetarom IV obtine oficial titlul de Parc Industrial

Tetarom IV obtine oficial titlul de Parc Industrial

                                    

                          CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Invitaţie de presă
Ref: Tetarom IV obţine oficial titlul de Parc Industrial

     În cursul zilei de luni, 17 iunie 2013, în Monitorul Oficial al României a fost publicat ordinul nr. 2137 prin care ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a acordat titlul de parc industrial terenului de 85 de hectare din comuna Feleacu, satul Vâlcele, pe care urmează să funcţioneze Parcul Industrial Tetarom IV.
     Principalele beneficii pe care conferirea oficială a titlului de parc industrial le determină sunt cele stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi se referă, în principal, la acordarea unui set de facilităţi atât din partea autorităţilor centrale, cât şi din partea celor locale. Astfel, potrivit actului normativ anterior amintit, dar şi a noului Cod Fiscal, parcurile industriale sunt scutite de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial. Totodată, asocierile care deţin titlu de parc industrial beneficiază de reduceri de impozite ce pot fi acordate de administraţia publică locală pe a cărei rază administrativ-teritorială se află parcul industrial, respectiv pentru bunurile imobile şi terenurile transmise în folosinţa parcului industrial.
      De asemenea, în baza titlului de parc industrial, operatorii economici care realizează investiţii iniţiale în asemenea locaţii pot beneficia de ajutor de stat regional, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 precum şi în Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale. 
     „Conferirea oficială a statutului de parc industrial reprezintă un nou pas înainte, unul extrem de important, în procesul de edificare a Tetarom IV. De altfel, toate aceste patru parcuri industriale pe care, prin intermediul societăţii noastre de profil, reuşim să le administrăm cu succes, dar şi Tetarom V, al cărui proiect înregistrează progrese semnificative, certifică, o dată în plus, faptul că în materie de parcuri industriale şi tehnologice Clujul reprezintă, cu certitudine, un model de bune practici la nivel naţional şi chiar internaţional. În acelaşi timp, în demersul nostru mult mai amplu care vizează dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a întregului judeţ, ne propunem să edificăm noi asemenea parcuri astfel încât toate zonele judeţului să beneficieze de o dezvoltare economico-socială accelerată, inclusiv de crearea a cât mai multe locuri de muncă”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu. 
     În momentul de faţă, în cifre, succesul parcurilor industriale Tetarom se referă, în principal, la: cele trei parcuri industriale construite şi pe deplin funcţionale, cu o suprafaţă totală de 283 de ha; cca. 50 de companii, printre care unele de top - Emerson, De’Longhi, Energobit, Bosch, Aggressione, Dietrich, etc care s-au stabilit în parcurile industriale administrate de Consiliul Judeţean Cluj şi care au investit aici peste 300 de milioane de Euro; peste 4.000 de locuri de muncă nou create în cele trei parcuri industriale Tetarom, la care se adaugă multe altele create în industria orizontală.
     Reamintim în acest context faptul că, în conformitate cu legislaţia românească, parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de producţie industriala şi servicii, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei. Pentru a fi declarat parc industrial, terenul aferent împreună cu clădirile şi infrastructura edilitară trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: terenul are o suprafaţă de cel puţin 10 hectare, are acces la un drum naţional sau european şi este racordat la infrastructura utilităţilor publice,  terenul se află în proprietatea sau în folosinţa, pe cel puţin 30 de ani, a asocierii care solicită titlul de parc industrial, bunurile imobile sunt libere de orice sarcini şi nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti. În plus, acestea trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice privind protecţia mediului.
      Informaţii suplimentare privind proiectul „PARC INDUSTRIAL TETAROM IV” implementat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 pot fi obţinute consultând pagina de Internet a Consiliului Judeţean Cluj la adresa
http://www.cjcluj.ro/Proiecte cu finanţare Externă /Proiecte în Implementare.

 

Biroul de presă
18.06.2013