Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Strategia de Dezvoltare a Judetului 2014-2020

Strategia de Dezvoltare a Judetului 2014-2020

 

                                                                             Comunicat de presă

                                                                                                                                                             29.11.2010

 

      ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI CLUJ

                                         PENTRU PERIOADA 2014-2020

            Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Cluj au semnat Contractul de finanţare nr. 211 din 02.11.2011 în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, aferent proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020.”
             Proiectul se desfăşoară pe o durată de 12 luni şi are ca obiectiv general creşterea calităţii deciziilor în administraţia publice de la nivelul judeţului Cluj, prin dezvoltarea competenţelor de formulare de politici publice, de planificare strategică şi de dezvoltare de parteneriate inter-instituţionale, precum şi a instrumentelor de fundamentare a iniţiativelor de politici publice.
            Obiectivele specifice sunt:
           - Organizarea unor sesiuni de instruire în domeniul „Planificare Strategică”, „Formularea politicilor publice”, „Dezvoltarea de parteneriate inter-instituţionale”, la care vor participa funcţionari publici/personal contractual al instituţiilor administraţiei publice locale şi al structurilor administraţiei publice centrale din judeţul Cluj;
            -  Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, care va deveni un instrument relevant de planificare a iniţiativelor de politici publice pentru următoarea perioadă de programare europeană ;
            - Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte prioritare la nivel judeţean, pentru perioada de programare 2014-2020, pe o bază participativă şi plecând de la nevoile reale de dezvoltare ale judeţului.

              Rezultate estimate:
             • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020 şi realizarea unui portofoliu de proiecte;
             • 6 sesiuni de instruire şi 5 ateliere de lucru, cu 35 de participanţi, pe diferite teme: „Dezvoltarea de parteneriate”, „Planificare strategică”, „Dezvoltare Durabilă”,  „Egalitatea de Șanse”, „Politici publice” ;
              • 7 analize SWOT şi 2 rapoarte de cercetare;
              • 1 nucleu de planificare strategică şi proiectare la nivel judeţean funcţional.

             Bugetul total al proiectului este în valoare de 682.851,24 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 669,194.22 lei, reprezentând 98 % din valoarea eligibilă. Cofinanţarea beneficiarului este în valoare de 13,657.02 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

            Beneficiarii direcţi ai rezultatelor proiectului sunt instituţii de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv servicii deconcentrate, cu sediul sau cu aria de competenţă în judeţul Cluj, în activităţile prevăzute fiind implicaţi funcţionari publici şi personal contractual al acestor instituţii.

 

Persoană de contact:
Mariana Raţiu – manager de proiect
Director executiv, Consiliul Judeţean Cluj
Tel: 0264/503337
e-mail:
mariana.ratiu@cjcluj.ro


                                                                                 

                                                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ