Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 25 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Stadiul lucrarilor la drumul Rachitele - IC Ponor

Stadiul lucrarilor la drumul Rachitele - IC Ponor

                                                                         

                          CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Stadiul lucrărilor la drumul Răchiţele – Ic Ponor

         Consiliul Judeţean Cluj face public stadiul lucrărilor la obiectivul “Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor”, lucrare finanţată prin POR: Fondul European de Dezvoltare Regională 85%, bugetul central de stat 13%, 2% plus cheltuielile neeligibile fiind suportate de Consiliul Judeţean, în calitate de autoritate contractantă şi beneficiar al lucrării.
          În perioada 27 iulie 2009 – până în prezent au fost executate:
         - zidurile de sprijin de debleu din piatră naturală (curăţire, consolidare prin rezidire, subzidiri cu beton)
         - lucrări de defrişări arbori şi arbuşti pe tot traseul care urmează a fi modernizat
        - lucrări de săpătură pentru extinderea platformei drumului, execuţia zidurilor de sprijin şi realizarea rigolelor pe 60% din traseu
         - lucrări de consolidare cu gabioane
        “Este o lucrare importantă, atât pentru comunităţile din zonă, cât şi pentru dezvoltarea turismului montan în judeţul nostru. Ritmul actual este bun, fapt care ne dă încredere că acest drum va fi finalizat la termen”, a declarat vicepreşedintele Consiliului judeţean Cluj, d-nul Radu Bica.
          Valoarea totală a proiectului este de 59.678.410,51 lei, perioada de implementare fiind de 36 de luni (09.08.2008 – 09.08.2011) şi are în vedere reabilitarea DJ 108C şi DJ763 pe o lungime totală de 20,5 km. Obiectivul proiectului este dezvoltarea durabilă, crearea premiselor necesare dezvoltării iniţiativei private, îmbunătăţirea traficului rutier, conectarea zonei turistice Răchiţele – Prislop – Ic Ponor la circuitul turistic naţional şi valorificarea potenţialului turistic al zonei.

Biroul de presă
09.11.2009