Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Stadiu proiect Managementul Deseurilor

Stadiu proiect Managementul Deseurilor

                                                                       

                                                    CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Stadiul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”

     Consiliul Judeţean Cluj a primit astăzi, 20 ianuarie 2011, din partea Jaspers confirmarea oficială a faptului că, în urma analizei variantei finale a aplicaţiei de finanţare aferentă proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”, aceasta nu mai necesită niciun fel de modificări sau completări suplimentare, îndeplinind astfel condiţiile necesare în vederea depunerii la Comisia Europeană.
     Menţionăm în acest context faptul că Jasper (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) este organismul acreditat de către Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii să acorde suport şi supervizare în vederea elaborării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”.
     „Confirmarea primită astăzi reprezintă un pas extrem de important în procesul de realizare în judeţul Cluj a acestui proiect referitor la implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor. Semnificaţia acestei confirmări o reprezintă faptul că, în urma unei analize extrem de riguroase, aplicaţia Consiliului Judeţean Cluj a fost apreciată ca fiind completă şi întrunind condiţiile necesare în vederea depunerii spre finanţare la Bruxelles. Ca urmare a acestui fapt, până cel târziu la sfârşitul lunii ianuarie proiectul privind „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj” urmează a fi transmis Comisiei Europene. Am marcat astfel o nouă etapă în demersul de realizare la standarde europene a unui sistem integrat de colectare, tratare şi eliminare a deşeurilor menajere din întreg judeţul Cluj” a precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Radu Bica.
       În acest sens, în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj care va avea loc la finalul lunii ianuarie va fi supus aprobării deliberativului judeţean Studiul de Fezabilitate cuprinzând indicatorii tehnico-economici precum şi cuantumul cofinanţării de către Consiliul Judeţean a proiectului, urmând ca această etapă să fie îndeplinită şi de către toate cele 81 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ.
       Următorul pas a fost făcut prin convocarea în data de 28.01.2011 a Adunării Generale a Asociaţilor membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj în cadrul căreia va fi supusă spre aprobare forma finală a proiectului împreună cu indicatorii tehnico-economici şi bugetul proiectului.
       Reamintim în acest context faptul că valoarea totală a proiectului este de 76.453.255 de Euro din care finanţarea Fondului European de Dezvoltare Regională reprezintă 38.773.186 de Euro, finanţarea de la Bugetul de Stat al României va fi de 8.723.967 Euro, diferenţa de 28.956.102 Euro urmând a fi asigurată de judeţul Cluj. Proiectul prevede în principal închiderea şi ecologizarea depozitelor urbane de deşeuri menajere neconforme, construirea unui Centru de Management Integrat al Deşeurilor în municipiul Cluj-Napoca şi realizarea a trei staţii de transfer în Mihai Viteazu, Gherla şi Huedin.

Biroul de presă
20.01.2011