Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Stadiu lucrari drum Rachitele-Ic Ponor

Stadiu lucrari drum Rachitele-Ic Ponor

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

 

Informare de presă  

Ref: Stadiul lucrărilor la drumul Răchiţele – Ic Ponor

 

            Consiliul Judeţean Cluj face public stadiul lucrărilor la obiectivul “Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor”, lucrare finanţată prin POR: Fondul European de Dezvoltare Regională 85%, bugetul central de stat 13%, 2% plus cheltuielile neeligibile fiind suportate de Consiliul Judeţean, în calitate de autoritate contractantă şi beneficiar al lucrării.  

Lucrările executate de la semnarea contractului şi până în prezent se referă în principal la:  

  • degajarea terenului de corpuri străine de pe suprafaţa de 54.651,39 mp;  
  • refacere zidării de piatră prin rostuiri;  
  • subzidiri pe lungimea de 630,55 ml;  
  • lucrări de săpătură totală în volum de 31.766,02 mc;  
  • lucrări de săpătură executate la rigole, şanţuri pe lungimea de 2147  ml;  
  • gabioane executate pe lungimea de 1132,80 ml şi cu volumul  de 2257,36 mc;  
  • lucrări aflate în desfăşurare: săpătură pe lungimea de 2 km  şi execuţie  gabioane (zona rambleu)  pe lungimea de 150 ml;  
  • pereu din piatră brută Km 62+218 pe suprafaţa de 1.750mp;  
  • săpături la fundaţiile gabioane (ziduri de sprijin cu pietre în loc de beton).  

Valoarea totală a lucrărilor executate până în prezent este de 1.765.079,64  lei din care 281.683,73 lei reprezintă TVA.  

 Prin modernizarea celor două drumuri judeţene DJ 108C şi DJ 763 se asigură scoaterea din izolare a ariei geografice de pe teritoriile cuprinse între localităţile Scrind-Răchiţele-Doda Pilii-Giurcuţa de Sus-Giurcuţa de Jos-Smida–Ic Ponor, zonă cu potenţial turistic şi economic foarte ridicat, dar a cărei dezvoltare a fost limitată  de starea de degradare generală a drumurilor existente. De asemenea, prin intermediul acestor lucrări se creează legătura între judeţele Cluj şi Bihor.  

Proiectul va contribui la crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi străine, creând noi locuri de muncă. Astfel, el răspunde cerinţelor regionale de creştere economică şi  cerinţelor de dezvoltare durabilă. Rezultatele acestui proiect vor consta, de asemenea, în crearea unor premise optime pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului rutier în zonă.  

Efectul imediat al modernizării  drumurilor  judeţene  DJ 108C şi DJ 763 Răchiţele – Prislop – Ic Ponor îl va reprezenta îmbunătăţirea traficului rutier, în special în orele de vârf şi în weekend, prin evitarea blocajelor rutiere şi prin diminuarea timpului de acces la zonele de interes turistic (cascadă, peşteri).  

Valoarea totală a proiectului este de 59.678.410,51 lei, din care valoarea nerambursabilă este de 48.866.107,50 lei, contribuţia Consiliului Judeţean Cluj fiind de 1.409.007,50 lei. Perioada de implementare este de 36 de luni (09.08.2008 – 09.08.2011) şi are în vedere reabilitarea DJ 108C şi DJ763 pe o lungime totală de 20,5 km. Obiectivul proiectului este dezvoltarea durabilă, crearea premiselor necesare dezvoltării iniţiativei private, îmbunătăţirea traficului rutier, conectarea zonei turistice Răchiţele – Prislop – Ic Ponor la circuitul turistic naţional şi valorificarea potenţialului turistic al zonei.  

„Vom acorda în continuare o atenţie sporită implementării acestui proiect în condiţii optime şi cu respectarea termenelor de execuţie. Modernizarea drumului Răchiţele – Prislop – Ic Ponor prezintă o importanţă deosebită pentru judeţul Cluj întrucât are menirea de a pune în valoare o zonă cu un potenţial turistic extrem de ridicat şi de a facilita atragerea unor investiţii interne sau externe, contribuind astfel la dezvoltarea echilibrată a întregului judeţ”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Radu Bica. 

 

Biroul de presă

29.04.2010