Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 22 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > ŞCOALA SPECIALĂ "TRANSILVANIA" BACIU

ŞCOALA SPECIALĂ "TRANSILVANIA" BACIU

CUI NE ADRESĂM ?
          Şcoala Specială „Transilvania” este o şcoală cu program de recuperare complexă în principal pentru copiii cu deficienţe neuro-psiho-motorii severe şi asociate: distrofie musculară progresivă, atrofie musculară, pareze, dar şi copii cu alte tipuri de diagnostice, cum ar fi: autismul, sindromul Longdon-Down, sindromul Apert şi deficienţe multiple. Pentru toţi cei 45 de elevi există programe speciale individualizate de monitorizare şi atingere a progresului.
           Prin toate activitaţile instructiv-educative şi terapeutice oferite de şcoală se urmăreşte stimularea dezvoltării, compensarea nedezvoltării unor arii, dar cel mai important aspect este dobândirea autonomiei şi independenţei în viaţa şcolară şi socială.                                           

CUM  AM  LUAT NAŞTERE ?
            Ideea înfiinţării şcolii s-a născut în 26 Septembrie 1997 din colaborarea doamnei Conf. Dr. Dana Vasilescu, preşedintele Fundaţiei de Caritate Transilvania, cu fundaţii şi centre de recuperare din Europa şi USA, având sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.

BAZA MATERIALĂ
             Dotarea şcolii este în conformitate cu normele europene de accesibilizare pentru persoanele care se deplasează cu mijloace ajutătoare, iar în curând se va inaugura o clădire nou construită, în continuarea clădirii existente, caracterizată prin aceleaşi facilităţi.

Mijloace materiale:
• 7 săli de clasă (care sunt dotate şi cu mobilier adaptat necesităţilor elevilor)
• 2 săli de kinetoterapie (dotate cu aparate adaptate persoanelor cu nevoi educative speciale)
• 1 cabinet de psihopedagogic (dotată cu fereastră unireflectorizantă)
• 1 cabinet de logopedie
• 1 sală multifuncţională
• 1 terasă mare pentru relaxare
• 1 cameră de relaxare pentru elevi
• 4 băi adaptate
• 2 bucătării, una dintre ele prezintă mobilier mobil adaptat gătitului senzorial
• 2 microbuze proprii (primite donaţie)
•  calculatoare, imprimante, mouse-uri adaptate, tastaturi adaptate,  scanner, xerox, retroproiector, videoproiector, aparat de laminat şi spiralat
• materiale necesare în activitatea cu persoane cu deficienţe motorii: cărucioare, rampe, elevatoare

Mijloace informaţionale
          Majoritatea dintre materialele utilizate sunt concepute sau adaptate de către personalul şcolii nevoilor elevilor, după modele de bună practică din instituţiile omoloage din ţară şi străinătate.
• fisă de evaluare primară elaborată în şcoală
• fişe de evaluare psihopedagogică elaborate în şcoală
• materiale de stimulare senzorială
• informaţii traduse şi adaptate nivelului de dezvoltare şi necesităţilor educative ale elevilor
• metode de lucru personalizate (orare adaptate pentru structurarea timpului şi individualizarea spaţiului)
• softuri pentru dezvoltarea limbajului şi a ariilor cognitive
• curriculum adaptat la decizia şcolii: Tehnologia informatiei, Strategii rezolutive, Meloterapie, Ergoterapie.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ ŞI TERAPEUTICĂ
            Programul şcolii:
  • zilnic între 8.00 -14.00/16.00 în funcţie de posibilităţile elevului de a face faţă. Elevii mai mici şi cei care au probleme mai mari de sănătate au beneficiază de activităţi până la ora 14.00, iar cei mai mari până la ora 16.00.

           Elevii sunt transportaţi la şcoală şi la domiciliu zilnic, cu microbuzele şcolii, iar din Ianuarie 2006, din bunăvoinţa Primăriei Cluj-Napoca, ei beneficiază şi de un microbuz prin serviciile RATUC, dotat cu elevator. Aceste mijloace de transport deservesc copiii din oraş după un program bine stabilit de către şcoală: dimineaţa ei vin în 2 ture – la orele 8.00 şi 9.00, iar dupămasa la orele 14.00 şi 16.00.
           Urmărirea generală a progresului elevilor se face de către echipa multidisciplinară:

  • profesor psihopedagog
  • profesor / învăţător educator
  • profesor logoped
  • profesor kinetoterapeut
  • ergoterapeut

 ACTIVITĂŢI  DIDACTICE
           Pentru fiecare elev se realizează un program de intervenţie personalizat care cuprinde ariile curriculare specifice clasei în care este încadrat elevul, obiectivele fiind adaptate posibilităţilor de achiziţie şi muncă ale elevului. Metodele, strategiile şi materialele didactice sunt alese astfel încât să optimizeze procesul educativ.
           Periodic se face evaluarea rezultatelor muncii instructiv-educative, iar în funcţie de aceasta, echipa multidisciplinară stabileşte care va fi următorul parcurs educativ: se poate renunţa la unele obiective dacă se consideră că nu pot fi atinse, se pot simplifica unele obiective sau se decide insistarea pe cele propuse iniţial; de asemenea, pot fi schimbate strategiile, metodele sau materiale didactice pentru a uşura munca educativă şi realizarea obiectivelor propuse.

TERAPIE EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ
           Terapia educaţională complexă şi integrată se bazează pe un curriculum structurat pe patru arii de dezvoltare:
- aria de dezvoltare fizică
- aria de dezvoltare perceptivă
- aria de dezvoltare intelectuală
- aria de dezvoltare personală şi socială

                                        

LOGOPEDIE
            Terapia logopedică se alătură şi totodată completează seria terapiilor de care beneficiază elevii şcolii noastre.
Având în vedere specificul deficienţelor copiilor, datorate în mare parte etiologiei sau a unui diagnostic medical complex, demersul terapeutic este puţin diferit, în sensul că se acordă o mai mare importanţă şi ca întindere în timp, exerciţiilor pentru mobilitatea aparatului fono-articulator, respectiv musculaturii faciale, labiale si linguale.
          O pondere importantă o au exerciţiile de stimulare şi îmbogăţire a vocabularului activ, dat fiind faptul că o bună parte a elevilor cuprinşi în terapie prezintă sindrom de nedezvoltare a limbajului datorat, fie lipsei de stimulare, mai ales în cazul copiilor instituţionalizaţi, fie altor deficienţe asociate.
Altă categorie de elevi cărora încercam să le oferim sprijin este cea a alalicilor, prin utilizarea unor mijloace alternative de comunicare, cum are fi: utilizarea pictogramelor, a limbajului mimico-gesual (expresivitate facială), metoda "TAC-PAC", dispozitive tehnice adaptate.
 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI JOCURI ADAPTATE  
            Educaţia fizică are ca scop întărirea organismului şi duce la o pregatire fizică bună, aducând posibilităţi pentru o dezvoltare fizică precoce, orientare spaţială optimizată şi siguranţă în mişcare.
Activităţile cuprinse în educaţia fizică duc la creşterea coordonării motorii fine şi grosiere, la îmbunătăţirea concentrării, a aptitudinii de ascultare, a stimei de sine şi a încrederii, a capacităţii de a se juca, a creativităţii şi a abilităţilor de cooperare şi de comunicare cu ceilalţi. 

                                             
 
KINETOTERAPIE   
          Şcoala deţine aparate speciale pentru recuperarea copiilor cu deficienţe psihoneuromotorii grave, dar şi deficienţe fizice de postură şi aliniament al coloanei vertebrale şi membrelor.  Sălile sunt dotate cu bări paralele, spalier, bănci de gimnastică, masă de terapie, saltele şi obiecte adaptate pentru jocuri dinamice curative. Una dintre săli este dotată cu un bazin cu bile folosit pentru reeducarea deprinderilor motorii grosiere şi pentru despasticizare.

HIDROTERAPIE (PRIN METODA HALLIWICK) 
          Prin bunăvoinţa şi sprijinul oferit de doamna Conf. Dr. Dana Vasilescu, s-a încheiat un protocol de colaborare între şcoala noastră şi Spitalul Clinic Judeţean de Recuperare, în baza căruia, copiii doritori au acces gratuit la bazinul adaptat, câte 4 ore pe săptămână, timp de 5 ani.

                                          
            Conceptul Halliwick este o cale de acces spre instruirea tuturor oamenilor, în special a celor cu dificultăţi de învăţare sau cu deficienţe fizice, să participe la activităţi, să se mişte independent în apă, să înoate. 
 
HIPOTERAPIE (CĂLĂRIA TERAPEUTICĂ)  
            Elevii doritori beneficiază săptămânal de şedinţe de călăre terapeutică, la Centrul de Călărie "Gala" din Floreşti, unde sunt însoţiţi şi asistaţi de persoane specializate în hipoterapie, de profesorii responsabili din partea şcolii şi de părinţii care doresc să participe.

                                           

ERGOTERAPIE
           Din anul şcolar 2004-2005 în şcoala noastră se aplică un curriculum de ergoterapie, conceput şi consolidat de către aceştia.

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
            În scopul socializării şi intergrării copiilor cu nevoi speciale, completarea activităţilor educative şi terapeutice din şcoală se realizează cu aportul activităţilor extraşcolare a căror gamă este în continuă lărgire în fiecare an.
Printre cele mai importante activităţi extraşcolare, dintre care unele având deja un caracter tradiţional, amintim: concursurile interşcolare organizate cu ocazia simpozionului aniversar din septembrie;  activităţile de socializare în oraş organizate pe tot parcursul anului: plimbări în oraş, în parc; cumpărături în magazine; luarea mesei la pizzerii; vizitarea muzeelor şi a altor instituţii publice;  activităţile de decorare a şcolii in funcţie de eveniment şi anotimp, sub îndrumarea cadrelor didactice; activităţile pregătite cu ocazia Zilei Mondiale a Persoanei cu Handicap – 3 Decembrie; organizarea de activitati tematice ocazionate de Ziua Îndragostiţilor, Ziua Mamei, 9 Mai – Ziua Europei, Ziua Copilului; implicarea elevilor, prin diferite moduri, în Proiectele Europene derulate de şcoală etc.
   
RELAŢIA ŞCOLII CU PĂRINŢII
           Familia trebuie să cunoască cel mai bine copilul şi, încă de la naştere, să trateze prioritar satisfacerea nevoilor de bază ale acestuia. Ne place să considerăm părinţii elevilor noştri coterapeuţii acestora.

                                           

RELAŢI COMUNITARE
            Şcoala derulează o mulţime de activităţi de colaborare interşcolară cu parteneri din şcoli şi grădiniţe speciale, şcoli de masă din ţară şi străinătate, fundaţii, centre şi asociaţii – în baza unor convenţii scrise de colaborare. Principalele colaborări în cadru oficial sunt:
- Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, partener: Liceul Pedagogic "Gh. Lazăr" din Cluj-Napoca
-    Proiectul Comenius 1 RECSPEN 2, parteneri: School Lyndensteyn din Olanda şi The Kingfisher Community Special School din Anglia 

-          Toate instituţiile de profil din judeţ

             În urma acestor colaborări s-au născut o serie de materiale adaptate şi aplicate în şcoala noastră.