Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 16 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > SCOALA SPECIALA CENTRU DE RESURSE SI DOCUMENTARE PRIVIND EDUCATIA INCLUZIVA/INTEGRATA CLUJ

SCOALA SPECIALA CENTRU DE RESURSE SI DOCUMENTARE PRIVIND EDUCATIA INCLUZIVA/INTEGRATA CLUJ

 
Repere generale
 Şcoala Specială nr. 2, înfiinţată la 1 septembrie 1993 prin Ordinul nr. 33652 al Ministerului Învăţământului, este situată în cartierul Mărăşti, într-o zonă uşor accesibilă şi populată. Limba de predare este limba română, la toate clasele cu elevi prezentând cerinţe educative speciale. Pentru elevii rromi, se organizează predarea limbii materne.
 Începând cu data de 1 martie 2000, unitatea noastră a fost transformată în  Şcoala Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Integrată/Incluzivă, primul centru de acest fel din ţară, urmând, conform metodologiei nr. 4653 din 08.10.2001, să se declanşeze acţiunea de reorganizare şi a altor şcoli speciale, prin transformarea lor în Şcoli – Centre de Resurse şi Perfecţionare. Din anul şcolar 1994-1995, în şcoala noastră sunt şcolarizaţi şi copii cu deficienţe neuromotorii.
Misiunea şcolii
 Şcoala Specială – Centru de Resurse Cluj facilitează accesul la informare, educare şi formare pentru recuperarea socio-psihopedagogică a elevilor cu CES; oferă documentare, asistenţă şi perfecţionare continuă cadrelor didactice din învăţământul de masă care se ocupă de copiii integraţi sau pentru situaţii similare în curs de devenire; asigură, atât pentru elevii Centrului, cât şi pentru elevii din şcolile arondate acestuia, consiliere şi terapii recuperatorii, specifice nevoilor acestora.
  Unitatea are dublă subordonare Consiliului Judeţean care asigură finanţarea şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj care asigură încadrarea cu personalului didactic.
  Unitatea are acces la Internet. Adresa de e-mail a şcolii este:
crdeiicluj@yahoo.com. Sălile de clasă sunt în număr de 24, încăpătoare, spaţioase, bine iluminate natural şi artificial,dotate cu mobilier individualizat adecvat elevilor.
 Pe linia activităţilor extracurriculare ale şcolii ca Centru de Resurse, ne coordonăm eforturile în parteneriat cu şcolile publice din zonă, precum şi cu alte şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Vaslui, Mureş, Maramureş şi Caraş-Severin (la nivelul ultimului judeţ, menţionând Centrul „Primăvara” din Reşiţa ).
Scopuri
• Educarea, recuperarea, socializarea şi progresul şcolar al elevilor.
• Integrarea elevilor în forme ulterioare de pregătire profesională.
• Promovarea politicii de educaţie integrată împletită cu măsuri care vizează prevenirea eşecului şi abandonului şcolar.
• Proiectarea actului educaţional care să prefigureze  principiul „de la educaţia pentru toţi la educaţia pentru fiecare”.
• Promovarea muncii în echipă.
• Desfăşurarea unei munci de calitate de către corpul profesoral, cadrele asociate şi personalul nedidactic, auxiliar.
• Îmbunătăţirea continuă a conţinuturilor curriculare şi a bazei materiale.
• Dezvoltarea la elevi a competenţelor de comunicare socială şi relaţionare interpersonală.
Oferta Centrului de Resurse
• psihodiagnoză şi consiliere psihologică
• terapia tulburărilor de limbaj
• kinetoterapie
• terapie psihomotrică
• terapie cognitivă
• socializare prin activităţi extracurriculare.