Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > CENTRU ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

CENTRU ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

MISIUNEA ŞCOLII

Diversificarea serviciilor educaţionale adecvate pentru toţi copiii cu CES şi părinţii acestora care se adresează şcolii.
Asigurarea serviciilor educaţionale adecvate care să determine instrumentarea tuturor elevilor cu rechizitele necesare autonomiei personale pentru integrarea societală.

Profilul şcolii
Şcoala oferă:
• servicii educaţionale specifice învăţământului primar şi gimnazial copiilor cu:
- deficienţe mintale severe şi moderate;
- tulburări de învăţare;
- tulburări asociate;
- retard mintal uşor şi tulburări de învăţare, care au depăşit cu 2 – 4 ani vârsta clasei în care sunt şcolarizaţi;
- handicap neuromotor nedeplasabili, prin şcolarizare la domiciliu
- handicap mintal uşor şi moderat integraţi în clasele obişnuite, prin cadru didactic de sprijin
• servicii medicale
• servicii sociale
Istoricul şcolii
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (Şcoala Specială nr. 1), Cluj-Napoca este continuatoarea instituţiei de învăţământ pentru copiii cu deficienţă mintală din Cluj.
Documentele aflate în arhivă atestă înfiinţarea din anul 1929 a Şcolii pentru Copii cu boli mintale în care cuprinde în anul şcolar 1929 – 1930 un număr de 85 elevi dintr-un areal foarte întins cuprinzând chiar şi elevi din Chişinău şi Budapesta.
Urmărind modul de desfăşurare a activităţii remarcăm că în anul mai sus menţionat, pe care îl considerăm anul de debut al şcolii, elevii erau cuprinşi în trei clase primare, I, II, III, reprezentaţi pe baza duratei de şcolarizare parcursă de fiecare caz în parte anterior cuprinderii în această instituţie şi ca urmare se întâlnesc în clasa I copii cu 8, 9 sau chiar 10 ani cu grade de boli mintale diferite ca gravitate. Aceeaşi structură sub aspectul vârstei se întâlneşte şi în clasele a II-a şi a III-a.
Limba în care se desfăşura activitatea era cea oficială, limba română.
 Registrul matricol cuprinzând perioada 1929 – 1941 atestă atât diversitatea tipurilor de deficienţă pe care le reprezentau copiii şcolarizaţi în această instituţie cât şi continuitatea activităţii instituţiei în această perioadă.
 Nu se cunoaşte cu precizie care a fost modul de desfăşurare a activităţii în perioada 1941 – 1945. Admitem ideea că lipsa documentelor din această perioadă, care cuprinde şi perioada celui de al doilea război mondial, confirmă încetarea temporară a activităţii instituţiei.
 Începând cu anul şcolar 1945 – 1946 şi 1946 – 1947 documentele atestă existenţa „Aşezământului pentru Ocrotirea Debililor mintal Cluj” cu clasele a II-a şi a III-a în limba română şi limba maghiară a căror colective de elevi prezintă aceleaşi caracteristici ca şi cele din perioada antebelică.
 Lipsa documentelor şcolare pentru perioada 1947-1956 ne-a pus în imposibilitatea emiterii aprecierilor asupra modului de desfăşurare a activităţii aşezământului.
 Din anul şcolar 1956 până în prezent documentele confirmă continuitatea activităţii Şcolii Speciale nr. 1 din Cluj-Napoca.
 În anul 1993 începând cu data de 1 august în urma demersurilor directorului şcolii prof. Vasile Cismaşu, de a obţine aprobarea ca efectivul foarte mare de elevi şi cadre didactice să se scindeze, se înfiinţează două instituţii: Şcoala Ajutătoare nr. 1 Cluj-Napoca continuatoarea şcolii ajutătoare şi o unitate nouă Şcoala Ajutătoare nr. 2 Cluj-Napoca .
 În prezent Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Cluj-Napoca îşi desfăşoară activitatea cu un  număr de aproximativ 150 elevi,  din care la 5 clase se aplică principiile pedagogiei curative şi totodată asigură servicii educaţionale în şcolile de masă pentru un număr de peste 400 elevi.

Programul zilnic cuprinde variate activităţi structurate astfel:
- înainte de masă activităţi instructiv-educatice cu clasele, diferenţiate pe grupe de nivel
- servirea mesei între orele 12 – 15
- după-amiaza program specific structurat pe ariile curriculare:
- activităţi de organizare şi formare a autonomiei personale şi sociale
- activităţi de cunoaştere
- terapie ocupaţională şi de expresie
- ludoterapie
- terapie psihomotrică şi abilitare manuală.

    Forma de învăţământ
 Învăţământ primar (I – IV) şi gimnazial (V – VIII):
- cursuri de zi;
- frecvenţă redusă;
- şcolarizare la domiciliu.
Personalul şcolii
a. Personal didactic
Număr total de cadre didactice încadrate în şcoală este de 99, din care:
- profesor psihopedagog               - total  …..34…
- profesor de educaţie specială      - total  …...9…
- învăţător-educator                      - total  ……5...
- profesor-educator                       - total  …..18…
- cadru didactic de sprijin/itinerant -total…...34…
- profesor kinetoterapeut                - total  …...1…
- maistru-instructor                         - total  …...2 ...
- professor de alte specialităţi         - total …...5…
b. personal didactic auxiliar: 11,5
c. personal nedidactic: 14

Baza materială
Programul şcolii se desfăşoară în următoarele condiţii:
- 3 corpuri de clădire cu săli de clasă, ateliere;
- 3 săli de clasă la Centrul Hans Spalinger;
- 6 săli de clasă pe strada S. Albini, Nr 91
- 1 corp de clădire  pentru sectorul administrativ;
- cantină;
- săli de mese;
- bibliotecă;
- cabinet de kinetoterapie;
- laborator de informatică;
- cabinete de terapie a tulburărilor de limbaj;
- ateliere de instruire practica;
- teren de sport.
Pentru aprovizionarea cantinei şi a transportului elevilor la şi de la şcoală instituţia dispune de un autoturism de transport persoane  şi de marfă şi două microbuzuri unul de 16 locuri şi unul de 9 locuri.

Facilităţi
 Cantină – 60 locuri

Imagini din scoală:

• cabinete de logopedie   
  

• cabinet de consiliere şi terapie

                                               

• sală kinetoterapie

•  sală pentru activităţi sportive
•  laborator informatică

                                                              
• cabinet fizică, chimie, biologie
• bucătăria didactică