Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 17 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Liceul tehnologic Special "SAMUS" Cluj-Napoca

Liceul tehnologic Special "SAMUS" Cluj-Napoca

Scoala Profesionala Speciala „SAMUS" Cluj-Napoca, funcţionează sub coordonarea educaţională a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, reprezentat prin I.S.J Cluj, fiind subordonată financiar administrativ Consiliului Judeţean Cluj.
Este amplasată în municipiul Cluj-Napoca, pe Strada Fabricii de Zahăr nr.51 / Ialomiţei F.N., cartierul Mărăşti. Este o şcoală cu tradiţie care formează şi instruieşte elevi cu cerinţe educative speciale (CES) în vederea integrării socio-profesionale ulterioare. La înfiinţare a fost destinată elevilor deficienţi de auz din zona Ardealului, apoi au fost integraţi şi elevi deficienţi mintali, iar din 2006 a devenit şcoală incluzivă având şi clase de învăţământ de masă.


SCURT  ISTORIC
Scoala Profesionala Speciala „SAMUS" Cluj-Napoca este o şcoală cu tradiţie fiinţând din 1951, ca şcoală profesională specială, iar începând cu anul şcolar 1996-1997 activitatea şcolii se desfăşoară într-o serie de clădiri noi. De la înfiinţare şi până în prezent şi-a îmbogăţit experienţa şi baza materială. Ea asigură educarea şi instruirea teoretico-practică pentru elevii deficienţi de auz si elevii deficienţi mintali în vederea integrării lor sociale şi profesionale. Este o şcoală pentru învăţământul special, finanţat din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ, forma de învăţământ de zi.
La înfiinţare a fost destinată elevilor deficienţi de auz, iar din anul 1986 s-au constituit şi clase pentru deficienţi mintali. Din anul 2006 există şi clase cu elevi din învăţământul de masă în specialitatea estetica şi igiena corpului omenesc, unitatea devenind şcoală incluzivă.
Cu anul şcolar 2004-2005 a demarat instruirea elevilor din clasa IX conform programelor pentru Şcoala de Arte şi Meserii, adaptate elevilor cu cerinţe educative speciale, transformându-se treptat în acest tip de unitate şcolară.
Din anul şcolar 2008 - 2009 Scoala Profesionala Speciala „SAMUS" Cluj-Napoca îşi propune să şcolarizeze elevi cu disabilităţi de nivel gimnazial, deocamdată înfiinţând clasa a V-a.

RESURSE MATERIALE:     
Pentru buna desfăşurare a activităţilor instructiv educative Scoala Profesionala Speciala „SAMUS" Cluj-Napoca dispune de spaţii corespunzătoare.
Clădiri: şcoala, internat, cantină, bază sportivă, săli de meditaţii, ateliere, anexe - aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj.
   
Şcoala dispune de 21 cabinete de: limba română; matematică; ştiinţele naturii; istorie; fizică-chimie; mecanică; prelucrare a lemnului; confecţii îmbrăcăminte; instalaţii; construcţii. Instruirea practică a elevilor are loc în cadrul atelierelor şcoala specifice meseriei, dotate corespunzător desfăşurării activităţilor cât şi la agenţii economici.

    

   

               

        

  
Şcoala are în dotare: cabinet de audiologie, cabinet de terapii specifice, cabinet de consiliere profesională, cabinet medical de pediatrie şi cabinet stomatologic, serviciile fiind asigurate de personal calificat. De asemenea, şcoala oferă spre recreerea elevilor cluburi cu televizoare, mese de biliard şi tenis.
 
            
 
   
 
RESURSE UMANE:
Personalul şcolii: corpul profesoral specializat în educarea copiilor cu CES     
- 32 profesori     
- 20 maiştrii instructori    
din aceştia :     
- 19 profesori titulari    
- 16 maiştri instructori titulari    
- 13 profesori suplinitori    
- 4 maiştri instructori suplinitori    

Peste 65% dintre cadrele didactice (profesori , maiştri instructori) au gradele didactice II şi I .     
Personal didactic auxiliar existent:    
- 10 pedagogi     
- 1 asistent social     
- 1 bibliotecar     
- 1 secretar şef     
- 4 administratori financiari     
- 1 informatician     
- 4,5 supraveghetori de noapte     
- 1 şef atelier     
- 2 medici ( 1 medic pediatru , 1/2 medic stomatolog ) , 2 asistente medicale   
  
CONFIGURAŢIA PE CLASE A ŞCOLII 
I. Nivel gimnazial
- 1 clasă a V-a
     II.       Nivel I  S.A.M.
- 7 clase a IX-a (una de învăţământ de masă)
- 8 clase a X-a (una de învăţământ de masă)
- 8 clase a XI-a
- 8 clase a XII-a
          în următoarele domenii:
- Lucrător în tricotaje - confecţii
- Lucrător în fabricarea produselor din lemn
- Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc (2 clase de învăţământ special şi 2 clase de învăţământ de masă)
- Lucrător finisor pentru construcţii
- Lucrător instalator pentru construcţii
- Lucrător în alimentaţie
- Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri
- Lucrător în cultura plantelor
    III.        Nivel II SAM( anul de completare)
- 3 clase  XI- învăţământ special
- 1 clasă XI- învăţământ de masă
 
EVENIMENTE
SIMPOZION  NAŢIONAL
“Aspecte teoretice şi practice ale demersului educaţional
vizând integrarea socio – profesională a elevilor cu C.E.S”

 

PROIECT - PGDS "ŞI EU VREAU SĂ MUNCESC" –
SEPTEMBRIE/DECEMBRIE 2007