Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sprijin pentru copiii cu CES integrati in invatamantul de masa

Sprijin pentru copiii cu CES integrati in invatamantul de masa

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  

 

Comunicat de presă

Ref. Sprijin pentru copiii cu nevoi speciale integraţi în învăţământul de masă

 

            Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, a iniţiat un proiect de hotărâre de consiliu judeţean privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 2.659.000 lei necesară asigurării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) integraţi în învăţământul de masă clujean în anul 2016.

           Astfel, ulterior adoptării acestei hotărâri în proxima şedinţă a deliberativului clujean, Consiliul Judeţean Cluj va achita cheltuieli de asistenţă socială pentru aproximativ 1.000 de elevii/copiii/tinerii cu CES, integraţi în unităţile de învăţământ de masă din cadrul a nu mai puţin de 11 unităţi administrativ-teritoriale clujene. În acest sens, forul administrativ judeţean va aloca primăriilor pe raza cărora există copii cu CES suma de 2.659.000 lei pentru asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, cuantumul acestor sume fiind egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului. Suma  în cauză este destinată acoperii alocaţiei de hrană pentru perioada ianuarie-iunie 2016 din anul şcolar 2015-2016 şi septembrie-decembrie 2016 pentru anul şcolar 2016-2017. În ceea ce priveşte drepturile care se acordă o singură dată pe an, respectiv cele pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare, din suma propusă urmează a fi achitate cele aferente anului şcolar 2015-2016. 

           Defalcat pe categorii de cheltuieli, Consiliul Judeţean Cluj va aloca următoarele sume pentru copiii cu CES:  

     Grupă de vârstă          Valoarea alocaţiei de hrană      Valoare drepturi îmbrăcăminte, 

                                                (lei/zi/copil/tânăr)               încălţăminte,rechizitescolare  

                                                                                                 (lei/zi/copil/tânăr) 

     De la 3-7 ani inclusiv                       16,60                                     498,00

     De la 7-14 ani inclusiv                     16,60                                     611,00

     De la 14-18 ani inclusiv                   16,60                                     754,00

     De 18-26 ani inclusiv                       16,60                                     844,00

           Mă bucură faptul că în acest fel îndreptăm o mare inechitate care li s-a făcut în ultimii ani acestor tineri cu nevoi speciale integraţi în învăţământul de masă. Practic, până în acest an, aproximativ 1000 de copii erau privaţi de respectivele drepturi băneşti, primăriile invocând cel mai adesea lipsa fondurilor destinate acestui scop”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

 

          Reamintim faptul că, până în anul 2015, aceste fonduri trebuiau asigurate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, această obligaţie fiind transferată consiliilor judeţene prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5036/2016.

  Biroul de presă

10 august 2016