Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Centru - recuperare, reabilitare neuropsihiatrica Gherla

Centru - recuperare, reabilitare neuropsihiatrica Gherla

                                                                               

                              CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Sprijin pentru reabilitarea Centrului de recuperare, reabilitare neuropsihiatrică Gherla
 
            Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, va propune spre aprobare plenului Proiectul de Hotărâre privind aprobarea şi cofinanţarea proiectului „Reabilitare, reparaţii curente şi amenajări Centrul de recuperare, reabilitare neuropsihiatrică Gherla”. Prin acesta se va aproba participarea Judeţului Cluj la cofinanţarea proiectului cu suma de 61.615,20 de lei, în cazul finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional. De asemenea, Judeţul Cluj va sprijini proiectul cu suma de 585.344,40 de lei reprezentând contribuţia Judeţului Cluj la suportarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului.
            Prin acest proiect se urmăreşte reabilitarea, remodularea şi echiparea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Gherla, în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale privind protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap. Proiectul prevede remodularea construcţiei existente, cu amenajarea de camere cu grupuri sanitare aferente în conformitate cu respectarea sandardelor minime de calitate în domeniul centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap. De asemenea, centrul va fi prevăzut cu spaţii destinate desfăşurării activităţilor de recuperare, reabilitare specifice persoanelor cu handicap neuropsihic.
             Bugetul total al proiectului este în valoare de 3.666.104,40 de lei. Valoarea eligibilă a proiectului este de 3.080.760 de lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 3.019.144,80 de lei, reprezentând 98%, şi cofinanţarea Consiliului Judeţean Cluj în valoare de 61.615,20 de lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului. La aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile neeligibile în valoare de 585.344,40 de lei , reprezentând TVA, suportate de Consiliul Judeţean Cluj.
            “Este foarte important să reuşim să oferim condiţii decente celor aflaţi în nevoi, fiind în situaţia de a fi asistaţi. Vom continua demersurile noastre în acest sens, şi vom încerca să atragem cât mai multe fonduri europene pentru a susţine sistemul de asisteţă socială şi de servicii medicale”, apreciază preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.
           Proiectul urmează a fi depus a fi depus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.


Biroul de presă
24.09.2009