Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Solicitare demitere

Solicitare demitere

Comunicat de presă 

 

Ref: Solicitare de demitere a lui Mihai Gavril Vadan, directorul general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

 

            Urmare a unor noi nereguli şi ilegalităţi constatate în procesul de selectare a proiectelor promovate de la nivelul judeţului Cluj pentru accesarea de fonduri prin Măsura 125 solicit din nou public Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale demiterea de urgenţă a directorului general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Mihai Gavril Vădan. În cazul în care nu se va da curs acestei solicitări voi solicita Primului Ministru demiterea Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
            Modul de analiză şi, în special, cel de soluţionare a cererilor depuse de administraţiile locale din judeţul Cluj pe Măsura 125, mă pun în situaţia de a fi obligat la o nouă ieşire publică asupra acestui subiect. Din nou Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit procedează la selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse într-un mod care trece de cadrul legal şi ridică numeroase întrebări.

            Judeţul Cluj a depus pentru finanţare un număr de 19  proiecte pe cele două componente al Măsurii 125 (care se referă la: a. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi b. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii). Dintre acestea, doar trei proiecte au obţinut finanţare, toate pe Măsura 125a., alte nouă fiind declarate eligibile fără finaţare. Modul în care s-a realizat evaluarea proiectelor ridică însă numeroase semne de întrebare. Astfel, conform Ghidului de finanţare criteriile de departajare şi selecţie se referă la punctajul comunităţilor (care se stabileşte pe baza unor citerii care ţin de suprafaţă, populaţie, grad de sărăcie, infrastructură, etc.) la care se adaugă valoarea proiectelor în lei. Dacă primul criteriu a pus comunele într-o relativă poziţie de egalitate, modul de interpretare al celui de-al doilea criteriu ridică numeroase semne de întrebare. În speţă, valoarea în lei a fost stabilită la cursul din momentul în care consultantul a realizat evaluarea. Acest fapt a permis antedatarea unor contracte, ceea ce a dus la o valoare în lei mai scăzută faţă de altele. În aceste condiţii unele proiecte promovate de judeţul nostru au fost nefinaţate, pentru o diferenţă de sumă infimă. Comuna Petreşti de exemplu nu a primit finanţare pentru o diferenţă de doar 12 lei!!!  Pentru eliminarea acestor nereguli, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nu a stabilit o dată de referinţă la care să se calculeze cursul de schimb.

            O altă neregulă se referă la suma alocată pentru finanţarea proiectelor. Pentru această primă sesiune, din totalul de 483.246.816 Euro alocaţi (aproximativ 1.993.876.362 lei, la un curs de 4,1260) a fost alocată la nivelul întregii ţări doar suma de 620.320.424 lei. Pentru diferenţă, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a decis organizarea unei noi sesiuni de finanţare. Aceasta deşi multe proiecte, printre care şi cele promovate de judeţul Cluj au fost declarate eligibile fără finanţare. Mai mult, Agenţia pregăteşte o nouă mascaradă de evaluare, aceasta decizând că pot fi depuse solicitări de finanţare care vizează doar drumurile de exploataţie agricolă, clasificate ca atare. Urmare a acestei măsuri sunt excluse drumurile vicinale, care prin Hotărâri de Consilii Locale au fost transformate în drumuri agricole, incluse în domeniul public al comunelor respective. Ori, în întreaga Transilvanie, drumurile de exploataţie agricolă figurează ca vicinale, ceea ce duce la excluderea de la finanţare a tuturor proiectelor promovate din această parte a ţării.

            În aceste condiţii, de necunoaştere a realităţilor sau de gestionare frauduloasă a criteriilor de evaluare a proiectelor, solicit public Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale demiterea directorului Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. În caz contrar voi fi pus în situaţia de a solicita premierului Emil Boc demiterea Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
      

Alin Tişe

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj

12.10.2010

Detalii despre situaţia proiectelor depuse şi a modului de soluţionare a cererilor puteţi afla la adresa http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2017&lang=RO, site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Atasat aveti situatiile referitoare la proiectele promovate de judetul Cluj.

lista - proiecte eligibile fără finanţare
lista - proiecte neeligibile
lista - proiecte selectate pentru finanţare

  ----------------------------------------------------------------------------------------

       Măsura 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturi”" se încadrează în Axa I – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” şi are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier. Măsura cuprinde două submăsuri pentru care obiectivele specifice se detaliază mai jos, după cum urmează: 

 I. Submăsura 125 a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”.

 II. Submăsura 125 b   „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii”. Fondurile totale alocate Măsurii 125 prin FEADR sunt de 483.246.816 Euro, din care suma de 7.169.427 Euro cheltuială publică (5.735.542 Euro FEADR) reprezintă alocarea financiară pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economică (PERE) pentru proiectele care vizează noile obiective.